– Avvikene øker på begge Alta-flyene

– På tross av statlig støtte fortsetter beredskaps-svikten for ambulanseflyene, skriver Jan Eggesvik

Begge de to flyene ved Altabasen har store avvik.  Foto: Even Martinsen

Meninger

Til Dagsrevyen NRK 26/11-19 uttaler LAT-direktør og helseminister Bent Høie at beredskapen i ambulanseflytjenesten er i klar bedring, noe som burde være selvsagt etter tilskudd av ett helikopter i 24 timers beredskap fra Forsvaret og et ekstra 4-dagers reservefly fra operatør Babcock

For november måned 2019 viser imidlertid rapportene fortsatt betydelig beredskaps-svikt. Eksempler siste dager:

27/11-19; Alta 2 utmeldt 12 timer og i tillegg markerte beredskapsavbrudd for Tromsøflyet - Bodø flyet - Ålesundflyet og Gardemoen 1.

28/11-19: Alta 2 utmeldt 7 timer og avvik også i Tromsø

29/11-19: Alta 1 utmeldt 7 timer og avvik også i Brønnøysund.

Den endelige rapporten fra november måned for Finnmarksflyene er da:

Kirkenes 92 timer utmeldt,

Alta 1; 78 timer utmeldt,

Alta 2; 61 timer utmeldt

Utregnet i tilgjengelighet % i november for sammenlikning med forrige operatørperiode:

Kirkenes; 87,2 %

Alta fly nr. 1; 89,1 %

Alta fly nr.2; 83%

Da ekstratiltakene ble satt inn var Høie var ikke fornøyd med 90%.

Ingen fly i tjenesten hadde høyere tilgjengelighet en 93%

Nord-Norges fly i gjennomsnitt: 89,1%

Sør-Norge: 90,2%

Hele landet: 89,4%

På tross av sterk statlig støtte er det fortsatt beredskaps-svikt langt utenfor kontrakts-kravene. Hvis ikke ekstratiltakene hadde vært innsatt ville beredskaps-svikten vært enda større. Eksempelvis avlaster Forsvarets helikopter Babcock for et stort antall akutte oppdrag fra Øst-Finnmark og redder situasjonen for de dårligste pasientene. Tiltaket må videreføres.

Avvikene øker på begge Altaflyene og det 4 dagers ekstraflyet fra Babcock som skulle være stasjonert i Alta har ikke hindret dette. Det ser ut som det er behov for ytterligere ekstrafly for å få kontroll over beredskapen

Høie gjentok 26/11-19 sitt tidligere utsagn om at det er «vanlig» at det ved innkjøring for ny operatør tar opp til 1 år før beredskapen blir i orden. Han viste spesielt til Lufttransports siste overtagelsesperiode der nye fly måtte tilpasses forholdene.

Det Høie ikke nevner er at Lufttransport da hadde sine gamle fly i beredskap og var aldri under 95% tilgjengelighet etter daværende avtale, heller ikke i innkjøringsfasen. Vi som var rekvirenter oppdaget ikke noen «beredskaps-svikt». Lufttransport har avkreftet Høies påstander i NRK Troms 28/11-19.

Det har nok aldri tidligere har vært tilsvarende langvarig beredskaps-svikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå.

Avviksmeldingene og kontraktsbruddene fortsetter opp til dags dato. Det kan ikke dokumenteres at operatøren vil klare kravene til responstid og tilgjengelighet uten Statlig støtte på det nåværende tidspunkt. Vi er allerede i desember og kontrakten med Forsvaret må videreføres. Hvis dette ikke skjer bør saken meldes inn som en hastesak til Stortinget. Da vil man fått en åpen diskusjon om hele saken der også de øvrige regjeringspartier får anledning til å fremlegge sine begrunnelser for sin taushet i saken overfor Finnmarks og Nord-Norges befolkning.

Mehamn 2/12-19

Jan Eggesvik

Fastlegevikar/rådgiver

Lebesby og Gamvik kommune