– Klinikk Alta må underlegges UNN

– Finnes det en fornuftig løsning som de fleste kan bli fornøyde med, spør Frank Olaussen.

Illustrasjonsbilde  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frank Olaussen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Fra Klinikk Alta til UNN – Alta Akuttsykehus med fødeavdeling.

Det krangles og slåss så bustene fyker i et fylke som er revet i filler på grunn av en politisk unnfallenhet som mangler sidestykke etter «Altaaksjonen» på 80-tallet. Klinikk Alta må administrativt og økonomisk bli underlagt UNN som den eneste fornuftige utgangen på «konflikten» med Finnmarkssykehuset HF.

De har spilt seg selv ut over sidelinjen med sin arrogante holdning overfor befolkningen i Alta regionen. Det som går igjen i kommentarfelt og i leserinnlegg rundt om er liten aksept for at mange får nedsatt livskvalitet eller svært redusert helse etter møtet med omveien rundt Hammerfest. De fleste, fra spesielt Hammerfest regionen, kjemper med nebb og klør for arbeidsplasser i Hammerfest mens vi i Alta regionen sloss for et bedre akuttilbud med en egen fødeavdeling ved Klinikk Alta. 

Når nå nyhetene om at det er store problemer i Kirkenes og at de ber om at planene om Nye Hammerfest Sykehus legges på is inntil Kirkenes Sykehus har forsvarlig drift, begynner situasjonen å bli uholdbar.

Er arbeidsplasser i Hammerfest en av de bakenforliggende årsakene til Helse Nord og Stortingets steile holdning til Alta regionens krav om endringer i sykehusstrukturen i Finnmark? «Vi bygger opp Nord-Norge og er den største arbeidsplassen i den kommunen hvor vi har sykehus, nesten uansett hvor du drar. Og dette tar vi hensyn til, som da vi bestemte oss for å bygge nytt i Hammerfest. Byen ville blitt skadelidende dersom sykehuset ble flyttet til Alta. sier Lars Vorland til High North News 21.03.18».

Denne uttalelsen er oppsiktsvekkende, men dog ikke uventet. Argumentet om å flytte sykehuset til Alta ble også brukt av Oslo Economics i utredningen «Sykehusstruktur-i-Vest-Finnmark», men det er aldri foretatt en konsekvensutredning for to akuttsykehus med fødeavdeling i Vest-Finnmark.

Argumentet som ble brukt i rapporten fra OE om ikke å utredet dette var de føringer Stortinget hadde lagt i Nasjonal Helse og Sykehusplan 20162019. Planen inneholdt et punkt hvor spesielt en nedleggelse av bl.a. sykehusene i Narvik og Lofoten var nevnt som mulig senario. Disse 2 sykehusene ble som kjent senere vedtatt beholdt og nye sykehus er eller planlagt bygd med snarlig oppstart. Avstander og værforhold må bli tatt hensyn til i slike vurderinger. Arbeidsplasser og hensynet til en spesiell by burde være underordnet. 

For å understreke argumentet, vil jeg sitere Ingvild Kjerkol AP da hun gikk ut med krav om at Helse Nord HF må skifte strategi for sykehusstrukturen på Helgeland. Hun ønsket en endring fra ett storsykehus til to fullverdige lokalsykehus. «Hensyn til geografi og værforhold gjør det nødvendig å utrede grundig et alternativ med to fullverdige akuttsykehus på Helgeland.» «Ap vil ha fakta på bordet før sykehusstruktur vedtas». Det verste av alt er at hun nok en gang sier at situasjonen i Vest-Finnmark ikke kan sammenlignes. Hvordan makta tenker når de velger bort den mest folkerike regionen når de planlegger nybygg av sykehus er vanskelig å forstå. Isolert sett er det ingen andre steder i Norge på størrelse med Alta som har mer enn 40 minutter til sykehus.

Alta er Nord-Norges fjerde største by og ligger så sentralt i en region som det er mulig å komme. At en region som har et pasientgrunnlag som er større enn det UNN Harstad har med sine 35.000 skal velges bort, er også totalt ubegripelig. Alta Lufthavn har landets beste regularitet på over 98 % og har utviklet en værradar som gjør at de kan finne «lommer» i uværet slik at fly kan lande og lette. Indre riksvei er nærmest alltid åpen for trafikk helt fra Havøysund/Honningsvåg/Porsanger via RV92 til E45 og videre til Alta.

Ambulanser med pasienter fra HELE Vest-Finnmark kan derfor bringes til Alta og om nødvendig sendes med fly videre til regionsykehuset UNN. Dersom et jetfly og et legehelikopter var plassert i Alta ville akuttberedskapen for hele Finnmark vært betydelig styrket. 

Her kan man også nevne at svært mange aktører ser til Alta som eneste aktuelle lokasjon i Nord Norge. Forsvaret foreslo at ledelsen av landforsvaret i Finnmark burde legges til Alta. Hjertespesialist Johan Eivind Sandvik, som nå har egne klinikker i Tromsø og Narvik, sa Alta eller Tromsø, men fikk blankt avslag fra Finnmarkssykehuset.

Kunnskapsparken i Alta er en magnet, Det virker som om alle andre enn Helse Nord og Stortinget mener at Alta er det beste stedet i Finnmark for å tiltrekke seg fagfolk og få disse til å bli boende i Finnmark. Et akuttsykehus med fødeavdeling ved Klinikk Alta ville også avlastet UNN kraftig da kommunene i Nord-Troms har UNN som sitt lokalsykehus. Hammerfest Sykehus ville også dratt fordeler av dette da bl.a. samisk helsepersonell nærmest er umulig å rekruttere dit. Noe også Nancy P Anti (Sp) uttalte fra stortingets talerstol.

Universitetet/Campus Alta er nok et glimrende eksempel på at UNN vil ha store fordeler ved å overta ansvaret for Klinikk Alta. Storting og regjering gir Finnmarkssykehuset og Helse Nord frie tøyler til å kaste 100 talls millioner rett ut av vinduet på dyre insentiver for å dekke opp med fagfolk på Hammerfest Sykehus og pengesluket pasientreiser inkludert fly/bil ambulanse. Pasientbroen Alta-Tromsø er Norges nest største og det sier vel det meste. Ambulanser går i skytteltrafikk mellom Kautokeino-Alta-Hammerfest 24/7 år ut og år inn. Alta har så mange alternative sykehustomter at Helse Nord RHF kan velge å vrake fra øverste hylle. Selv det nye forslaget fra Kommunestyret i Alta til 250-700 millioner må fremstå som innbydende og fornuftig.  .  

Det store slaget om dok8 forslaget og Granavolden avtalen 2017/18

Helseseminaret som fant sted i Hammerfest ble arrangert 10 dager før Venstres dok8 forslag skulle debatteres og stemmes over på Stortinget 07.12.17. Det kan synes som om planleggingen av seminaret kom sent i gang da invitasjoner til seminaret ble sendt ut kun 5-6 uker tidligere. Er datoen og gjestelisten valgt ut fra et faglig ståsted eller var dette nøye planlagt ut fra et ønske om å parkere sykehusdebatten en gang for alle? Av de inviterte til dette seminaret var det 3 representanter fra Helse og omsorgskomiteen, bl.a. lederen Sveinung Stensland H. Olav Gunnar Ballo var selvskreven. Seminaret skulle være en årlig happening men forsvant som dugg for solen.

Alta-regionen vant en 3/4 seier, selv om de tapte kampen om Venstres Dok8 forslag og det faktum at Granavolden avtalen ikke medførte en konsekvensutredning. Disse to hendelsene førte Alta-regionen ut av en over 40 år lang tilværelse i skyggenes dal og inn på den politiske dagsorden. Nå har Alta-regionen 4 partier på sin side: FrP, Venstre, Krf og SP. Stortingsrepresentanter jobber ufortrødent videre med å få Høyre til å snu.

Prosessen rundt sykehusstrukturen i Vest-Finnmark bevitner mest av alt at Sør Varanger og Hammerfest har dyktige politikere som mest sannsynlig har sine bekjentskaper både i Helse Nord RHF og langt inn både på Storting og regjering. Dersom noen skulle være i tvil les sakprosa boken Makteliten-252 kvinner og menn som styrer Norge. Tidligere ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen AP ble utpekt som Nord Norges mektigeste mann. 

Klinikk Alta må få fødeavdeling. Flere redaktører var tidlig ute med sin støtte for Alta regionens krav. 

– Alta må få sitt sykehus redaktør, mente Skjalg Fjellheim i Nordlys.

– En sykehusutredning skader ikke, mente redaktør Sagat.

– Bitter strid, skrev redaktør Gunnar Stavrum Nettavisen.

Men hva hjelper det for oss vanlige dødelige å skrive ned våre tanker og vise makta at Alta-regionen nærmest har blitt gruppevoldtatt de siste 50 år? Vi har forsøkt å sende ikke bare våre tanker, men også dokumentasjon på hvert eneste ord vi skriver. Den eneste som ikke har fått tilsendt dette er selveste Majestet Kong Harald. 

Finnes det en fornuftig løsning som de fleste kan bli fornøyde med?

Frank Olaussen

Fortvilt innbygger

fra Alta-regionen