– Stusselig at ledere i kommunen bortforklarer pasienters uro som om det er noe vi har diktet opp

– Nei, Pasienfokus snakker ikke ned helsepersonell i Alta. Ja, Pasientfokus tar pasienters uro alvorlig, skriver Irene Ojala i et svar til Alta kommune.

Irene Ojala i Pasientfokus.  Foto: Trine Vidunsdatter

Meninger

Ledere i Alta kommune mener at Pasientfokus skaper uro i befolkningen i Alta kommune. Pasientfokus sendte en bekymringsmelding til Fylkeslegen om «utskrivningsdokumentet», pasienter har fått på legevakta i Alta når de har bedt om å bli sendt til Universitetssykehuset i Tromsø - i stedet for omveien til Hammerfest. Fylkeslegen sendte saken videre til Alta Kommune og ba de ansvarlige svare oss direkte.

Svaret foreligger nå – i et åpent brev – gjengitt i Altaposten. Brevet er skrevet av en topptung ledelse i Alta Kommune, nemlig Ragna Eikanger, avdelingsleder for Legetjenesten, Frode Øvrejord, fungerende kommuneoverlege og John Helland, kommunalleder Helse og sosial.


– Skaper unødig bekymring i befolkningen

Kommunalleder, kommuneoverlege og leder legetjenesten svarer Pasientfokus.


Her står det: «Alta kommune synes det er uheldig at Pasientfokus har gått ut med denne informasjonen all den tid det er basert på faktafeil, og vi er av den oppfatning at det kan skape unødvendig bekymring. Det oppleves også som usaklig kritikk av leger og helsepersonell ved legevakta. »

Først: Pasientfokus har ikke laget skjemaet vi viser til selv. Vi har heller ikke som mål å nedsnakke legevakta i Alta. Pasientfokus tar syke mennesker som kontakter oss på alvor. Det burde også administrasjonen og politikere i Alta gjøre. Den siste tidens medieomtale av Alta kommunes disposisjoner med hensyn til legevakt/nattestengt viser at helseledelsen i Alta kommune selv har et stykke å gå for å sikre trygghet for innbyggere i kommune.


Mener utskrivningsskjema kan være i strid med loven

Pasienter som nekter å følge legens anbefalinger må skrive seg ut fra Alta legevakt «på eget ansvar». Pasientfokus har skrevet bekymringsmelding til Fylkesmannen.


Det er flere pasienter i Alta, som uavhengig av hverandre, har kontaktet Pasientfokus og fortalt oss om at de hadde fått et skriv på legevakta med gjeldende tekst. Vi hadde ikke sett skrivet. Unn Hareit Vekve og jeg, Irene Ojala, gikk til legevakta og ba om kopi av brevet som pasientene måtte skrive under på hvis de sa at de hadde dårlig erfaring med Hammerfest sykehus og ville sendes til UNN. Sykepleiere visste med en gang hva vi snakket om – men sa at de ikke kunne gi ut skrivet, men at vi kunne få snakke med Eikanger. Vi ble så fulgt til hennes kontor.

Eikanger mente det var greit at vi fikk skrivet – og Unn Hariet Vekve og jeg fikk det overlevert på Eikanger sitt kontor. Eikanger gav ingen informasjon utover det som sto på brevet. Eikanger sa ingen ting om at skjemaet «brukes når en pasient velger å ikke etterkomme behandlende leges råd om fortsatt innleggelse/behandling.» Et slikt svar ville vil tolket som at pasienten takket NEI til all behandling – da ville saken vært en annen.

TO VERSJONER: Det gamle skjemaet (t.h) fikk Ojala og Pasientfokus-kollega Unn Harriet Vekve utdelt fra legevakta i februar i år. Assisterende legevaktsleder Wenche Andersen sier dette skrivet for lenge siden er byttet ut med skjemaet til venstre. Hun vet ikke hvorfor Ojala og Vekve fikk utdelt det gamle skjemaet. 

Eikanger sa heller ikke at

1. Skjemaet ikke var i bruk

2. eller at Legevakta brukte et annet skjema – det fikk vi først vite da Altaposten tok opp saken med Alta kommune. Da sendte kommunene et nytt skriv – som kun brukte andre ord på samme utfordring

Det stemmer altså ikke – det avdelingsleder for legetjenesten Ragna Eikanger, fungerende kommuneoverlege Frode Øvrejord og kommunalleder HS John Helland skriver i sitt svar på vårt bekymringsbrev om at «Dette forklarte vi til Pasientfokus da de møtte opp på legevakta for å få utlevert skjemaet». Det var kun Eikanger som var til stede. «Vi», det vil si Øvrejord og Helland, vet ikke hvordan samtalen foregikk.

Pasientfokus har ingen interesse av å snakke ned legevakta i Alta. Det er svært mange hardtarbeidende sykepleiere og leger som gjør en god jobb innenfor de rammene Alta kommune legger føringer for. Vi ønsket og ønsker fortsatt et svar på hvilke hjemler Alta kommune støtter seg til med sitt skriv. Igjen: Pasientfokus har ingen grunn til å tru at syke mennesker som oppsøker oss med historier ønsker å ødelegge for legevakta. Vi kan ikke navngi noen som tar kontakt med oss. Men syke mennesker skal selv få lov å ta saken videre fram i offentlighetens lys – når og hvis de føler seg trygge på å bli godt ivaretatt.

Pasientfokus mener at det er fint om det er faktisk er slik at skjemaet ikke blir brukt lengre. Da har syke mennesker i Alta en sikkerhet for at de ikke blir presentert for et slikt skjema i fremtiden – hvis de skulle komme i en situasjon med for eksempel mistanke om ustabil angina - og hvor de av erfaring, med redsel for prognosetap, mener at de ikke ønsker å blir sent omveien til Hammerfest sykehus – men rett til riktig behandlingssted som ved et slikt tilfelle vil være Universitetssykehuset i Tromsø. Det kan ikke være slik at syke mennesker i Alta-regionen er «heldige» hvis været er dårlig og veien over Sennalandet og flyplassen i Hammerfest er stengt.

HVIS noen pasienter i fremtiden får et slikt skjema presentert – kan vi jo vurdere å sende saken som en ny bekymringsmelding.

Ellers så er det ganske stusselig at topptunge ledere i Alta Kommune bortforklarer pasienters uro som om det er noe vi i Pasientfokus har diktet opp. Det forteller litt om hvilke utfordringer syke mennesker i Alta faktisk har.

Irene Ojala, Pasientfokus