– Er det mulig å stole på Senterpartiet?

– I Pasientfokus vil vi stemme blankt, skriver Irene Ojala.

VIL STEMME BLANKT: Irene Ojala.  Foto: Privat

Meninger

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum var i Hammerfest 26. august.  Vedum sa ifølge IFinnmark «Når det gjelder Alta vil vi utrede om det er mulig å ha en akutt- og fødeavdeling der. Vi vil ikke gjøre grep i Alta som går ut over Hammerfest sykehus» Dette i kontrast til valgprogrammet til Senterpartiet lokalt i Alta og i Senterpartiets fylkestingsprogram for Troms og Finnmark.

Senterpartiet i Alta har programfestet følgende under  Helse, skole og barnehage. Sitat: "At Altas befolkning skal ha et trygt og godt føde- og akuttilbud gjennom en fødeavdeling med akuttfunksjoner ved klinikk Alta"

Senterpartiet for Troms og Finnmark har i sitt program under Helse og beredskap, Sitat: "Senterpartiet vil opprette føde og akutt-tilbud.” Sitat slutt.

Per Olaf Lundteigen sa fra Stortingets talerstol i vinter at  Senterpartiet står fast ved at det skal investeres i sykehus  i Hammerfest.  Lundteigen sa videre: ”Vi står fast ved at det skal etableres en fødeavdeling med akuttilbud i Alta. Det er helt uavhengig av hvilken organisering en skal ha.”

Det er altså kun leder for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum som snakker om utredning og om det er en mulighet for å ha en akutt-og fødeavdeling der ( I Alta, min anm.) Trygve Slagsvold Vedum, leder for Sp, ser ikke ut for å være i trakt med lokalpartiene – eller er det slik at Senterpartiet skylder på journalisten i IFinnmark?

Senterpartilederen  sier videre at Sp ikke vil gjøre grep i Alta som går ut over Hammerfest.  Det er helt i tråd med helseminister Bent Høie (H) sin uttalelse om prosessen om hva Alta skal få av sykehustjenester.  I vinter uttalte Bent Høie følgende om rammen for arbeidet over hva Alta skal få av sykehustjenester: ".. akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes."

Uansett hva Vedum har i matte – hvis Senterpartiet i Alta og fylkespartiet for Troms og Finnmark har rett i at det skal etableres fødeavdeling med akuttfunksjoner i Alta, er det en matematisk sannhet at fødeavdelingen i Hammerfest blir redusert hvis Alta får egen fødeavdeling med akuttfunksjoner. Hvis vi tar utgangspunkt i fødselstallene for 2018 blir regnestykket som følger:  I 2018 ble det født 380 finnmarkinger ved Hammerfest Sykehus. Av disse kom cirka 35 fra Kautokeino og 185 fra Alta.  I tillegg ble det født 67 barn ved fødestua i Alta.  Det vil si at regnestykket for fødsler i fremtiden blir som følger:

Fødende i Hammerfest: 380

Minus fødende fra Alta:  185

Minus fødende fra Kautokeino:  35

Etter opprettelse av fødeavdeling i Alta                   

Totalt fødende ved Hammerfest sykehus:  160 fødsler

Det er omentrent fasiten hvis våre tall stemmer. Jeg regner med at også Trygve Slagsvold Vedum ser at det ikke er mulig å opprettholde antall fødende i Hammerfest på dagens nivå hvis det opprettes  fødeavdeling i Alta – for det er vel ikke slik at kvinner fra Alta-regionen skal føde halve ungen i Alta og resten i Hammerfest?

Vi I Pasientfokus har snakket med ledelsen i Senterpartiet mange ganger de siste to årene.  Vi hadde tillit til at fødeavdeling med akuttfunksjoner skulle etableres i Alta.  Vi har allikevel ikke slått oss helt til ro med Senterpartiets løfter.  SP er en del av den RødGrønne alliansen.  Verken Arbeiderpartiet eller SV ønsker at Alta skal få fødeavdeling med akuttfunksjoner.  Fra og med i går, 26 august, ble det helt klart at befolkningen i Alta-regionen ikke har støtte hos noen politiske partier i jobben for fødeavdeling med Akuttfunksjoner.  Det hjelper svært lite at lokalpolitikere med en ordfører i magen ønsker fødeavdeling med akuttfunksjoner til Alta når moderpartiene på Stortinget ikke støtter lokalpartiet.

Er det mulig å stole på Senterpartiet? Vi i Pasientfokus kan ikke anbefale noen politiske partier i Alta. Hvis fødeavdeling med akuttfunksjoner og geriatri er det viktigste for deg som velger må du bruke den blanke stemmeseddelen.  Når du gjør det sier du at du har tillit til Demokratiet som styringsform. Men sier samtidig at du ikke har tillit til lokalpolitikere som ikke har støtte i sine partier på stortinget. 

Vi i Pasientfokus har besluttet at vi stemmer på demokratiet som styreform – og bruker den blanke stemmeseddelen.   Den blanke stemmeseddelen finner du i valgavlukket ved siden av partienes stemmesedler. Det står blank på den – og har ingen navn. 

Irene Ojala