– Dette er slett ikke til å leve med

– Hvordan har man klart å få til dette kaoset, spør Merete Bergly.

FRUSTRERT: Bygdelag Hakkstabben og Altneset, veim¯te  Foto: Rita Heitmann

Meninger

Endring av anløp for Hakkstabben. Etterlysning av svar.

Vi viser her til vårt åpne brev, sendt samferdselssjefen, Boreal Sjø og Alta Kommune, 16.06.2019.

Vi har hittil fått svar på punkt 1. Hvem har fattet dette vedtaket?  Der har Jørgen Blix på samferdselsavdelinga svart at det er politisk vedtak om ruteendringer i Altafjorden, og at anløp skal sløyfes.  Informasjon gitt i brev 7. des. 2015 og e-post svar 2. mars 2017.  Vil det si at alle våre henvendelser i forbindelse med dette ikke er tatt til følge/politisk behandlet? Vi tok tak i vedtaket fra mars 2017, og skrev begrunnet brev til samferdselssjefen om behov for videre anløp av Hakkstabben (30.05.2017). Videre samlet vi underskrifter og oversendte pr mail 11.10.17.  Så seint som 20.02.18. oversendte Alta kommune skriv der de støttet vårt krav om fortsatt anløp av Hakkstabben.

Vedtaket det vises til, sier ikke noe om at kommunikasjonene i Rognsund enda ikke er i hht. kravet.  (Daglig hurtigbåttilbud - Altafjordxpressen, morgen og kveld). Her er det fortsatt 2 ruter befolkninga har måttet forholde seg til. Og vi har grunn for å tro at det er spart mye penger på å benytte skoleruta (rute 340) i Rognsund i stedet for Hurtigbåtferga som lå i anbudet. Når fergeleiet på Altneset sto ferdig, skulle anløp av Hakkstabben kuttes. Første bil kjørte over Altneset kombibåtkai 31. oktober 2018.  Siden har det vært sporadisk bruk av kaia.  Det har vært langvarig driftstans, bruk av fartøy som ikke kan bruke fergeleiet og andre tekniske problemer.  Så sent som søndag 30. juni 2019 ble det heist bil om bord på Hakkstabben.  Alle brukere har stilt spørsmål om bruk av offentlige midler på ei kai, som knapt nok har vært i bruk.  Likevel velger man nå å sette i verk vedtak fra 2015 og 2017, som ingen brukere er blitt kjent med, akkurat når sommersesongen starter med yrende liv i Rognsund, 1. juli.  Er ikke noen av våre henvendelser politisk behandlet?

Punkt 2. har vi også fått svar på, fra samme Jørgen Blix. «Det må forventes at man her, som andre steder kan ta seg frem til anløpsstedet, der det finnes offentlig vei, som det gjør mellom Hakkstabben og Altneset kombibåtkai».  Det er 8 km vei mellom kaiene.

Skoleruta, rute 340 (Nordic Sky) er livsnerven i Rognsund, slik den var lagt opp, med å knytte stedene opp mot hverandre.  Vi har hatt signalanløp av alle Rognsundstedene frem til 1. juli. Nå er signalanløpet på Hakkstabben tatt bort.  Stedene Altneset og Hakkstabben har ikke dagligvarehandel, og befolkningen er avhengig av å reise for å handle. Dette må nødvendigvis utføres i ukedagene, når butikkene er åpne. Vi har også kunnet fått varer fra butikken i Kvalfjord, sendt med denne ruta. Å kutte dette anløpet, kan sammenlignes med at en bybuss sløyfer stopp på en holdeplass, og kjører 8 km til neste.

Vi ser nå at det må være flere biler stasjonert på Hakkstabben/Altneset.  Flere må skaffe seg «bil 2». Og det er jo mulig for de som har sertifikat, men hva med de andre? Vi kan ikke reise til/fra Alta med egen bil, for vi har bare 3 anløp i uka med Hurtigbåtferge.  Båten har plass til 2 biler(kontrakten sier 5).  Videre har vi sett på fergetakstene, og en tur/retur med hurtigbåtferga – lengste fergestrekning i Finnmark – Altneset-Alta, ligger på mellom kr. 1.000,- og 2.000,-Hvem har råd til dette? Beboerne på Hakkstabben har etter 1. juli fått en ekstra reisetid på 45 min hver vei, dersom de har mulighet for å kjøre.  Må de gå er ekstra reisetid 2 timer hver vei.

Så seint som tirsdag 2. juli, var det ikke passasjerer som skulle gå på land på Altneset. Den korteste vei for å få levert Post/varer var da anløp av Hakkstabben.  I går 3. juli var det Altafjordxpressen som gikk ruta i Rognsund, det var 5 passasjerer som skulle til Hakkstabben.  Heldigvis måtte det settes på land en søppelkontainer på Hakkstabben kai, så passasjerene skulle kunne gå på land her.  1 passasjer skulle på land på Altneset.  Nå ble det ikke så enkelt, for båten fikk maskintrøbbel, og måtte returnere til Alta like før den skulle legge til kai, så både gods og passasjerer måtte bli med tilbake, og kom seg hjem med ekstrabåt (Nordic Sky). Men dette viser jo allerede at her er behov for fortsatt anløp. Og vi gjentar gjerne: Hakkstabben kai, ligger i seilingsleia til båtrutene i Rognsund. rute 340. Dette er det nå slutt på.

Da budsjettet for 2019 ble vedtatt i fylkestinget, skulle det ikke gjøres noen endringer mht. kommunikasjonene, alle ruter skulle fortsette som før.  Det sto ikke i vedtaket «med unntak av anløp av Hakkstabben, der sløyfer vi anløp når kombibåtkaia på Altneset er ferdig».

Vi venter fortsatt på svar på våre spørsmål.

Vi stiller jo også spørsmål om hvordan man har klart å få til dette kaoset? Her er brukt flere 10talls millioner på kombibåtkai, og kommunikasjonene i området blir bare verre og verre.

Vi ber våre politikere, både i Alta kommune og Finnmark fylke ta tak i disse problemene, for dette er slett ikke til å leve med. Og aller helst skulle dette vært gjort «i går».

Hakkstabben og Altneset bygdelag

Merete Holmgren Bergly, leder