Vil ha utredning av modell – leie for å eie

Saken skal behandles i dagens kommunestyre.

Forslaget kommer fra Forslag fra SV, AP, MDG, KRF Og Uavhengig representant. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Meninger

Ny boligmodell lar unge kjøpe leilighet med lavere egenkapital. Det er ingen tvil om at mange unge sliter med å komme inn på dagens boligmarked fordi de ikke har råd til å betale inngangsbilletten.

Mange har god utdannelse og jobb, men kommer ingen vei i banken uten 15 prosent egenkapital.

I Oslo har Obos lanserer nå en helt ny eiermodell som skal hjelpe unge mennesker med lite egenkapital inn på boligmarkedet.

Sandnes sitt pilotprosjektet prøves ut i boligprosjektet Følhusbakken i Sandnes, og det spesielle er at kravet om egenkapital her er 10 prosent mindre enn det vanlige egenkapitalkravet på 15 prosent. Altså kun 5 % egenkapital.   

– Målgruppen er førstegangsetablerere med betalingsevne, men med lite egenkapital. Og det utelukkes ikke at denne modellen kan videreføres til andre deler av landet hvis det blir en suksess.

Tillegg

Leie for å eie

Kommunestyre ber rådmann utrede en modell for leie for å eie etter kjente modeller som Sandnes kommune. Det legges fram sak for kommunestyret i marsmøte 2020.

Kommunestyre har spesielt fokus på disse punkter.

 • Kommunen velger ut områder de ønsker boliger på, og definerer kriterier for hvordan boligene skal se ut. For eksempel størrelse, standard, blokk eller rekkehus. Kommunen eier eller kjøper opp tomter.

• Gjennom en prosjektkonkurranse blir utbyggerfirmaer invitert til å melde sin interesse for å bygge ut de tilgjengelige tomtene.

• Vinneren på pris og best løsning får bygge ut områdene og selge prosjektet i kommunal regi, etter nærmere fastlagte regler.

• Prisen på boligene blir betydelig lavere grunnet rimeligere tomt, samt anbudskonkurransen mellom utbyggerne som må kutte marginer for å vinne.

• Kjøperne må godta visse vilkår, blant annet at de ikke kan eie fra før, ikke kan leie ut boligen eller selge den videre i det åpne markedet de første tre årene.

Forslag fra SV, AP, MDG, KRF Og Uavhengig