Når politikere ber befolkningen om å tie

Søsknene Ballo svarer Kristin Jensen.

IKKE FORSTÅTT: Søsknene Olav Gunnar (på bildet), Eva og Heljar Ballo er ikke fornøyd med svaret fra politisk ledelse. De mener svaret var provoserende.  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Øverste ansvarlige politiker for helse- og omsorgstjenestene i Alta, Kristin Jensen, svarer på kritikken om mangler ved sykehjemstilbudet i Alta kommune med å si til Altaposten 27. mai: «Jeg skjønner ikke at Åse (Ballo) sin situasjon blir tema for Åse har fått tilbud om å bli boende.»


– Det er dessverre slik at de som roper høyest blir hørt

Åpner for at Åse Ballo slipper å bytte sykehjem.

 

Vi skjønner at Kristin Jensen ikke skjønner. Vårt hovedanliggende har ikke vært vår mor, men den generelle mangelen på tilbud for eldre i Alta kommune. Selv om kommunestyret i Alta bryter loven, velger Kristin Jensen å rette en anklagende pekefinger mot en sykehjemsbeboer som har ventet på enerom i ett år uten å få det.


Åse (91): – Det kommer ikke på tale at jeg flytter

Åse Ballo nekter å bytte sykehjem.

 

Samtidig neglisjerer hun alle de innbyggerne i Alta som skulle hatt en sykehjemsplass for lenge siden, men som må pleies hjemme av sine egne familier, og nå har enda mindre utsikter enn for noen måneder siden til å få et tilbud, gjennom stenging av plasser ved eksisterende sykehjem i Alta.

«Det er dessverre de som roper høyest som blir hørt», sier Kristin Jensen, og bekrefter med det at krav og rop, ikke langsiktig planlegging rettet inn mot de sykeste og svakeste, styrer de politiske beslutningene i Alta kommune.


– Det er mangel på fantasi, glød og nytenking

Olav Gunnar Ballo er nådeløs av sin kritikk av politikerne i Alta.

 

Som pårørende opplever vi Kristin jensens måte å avfeie manglende tilbud til de eldste og sykeste i Alta kommune på, som provoserende. Er det slik at hvis politikere snur etter uvettige vedtak, så har befolkningen med å holde kjeft? Når de i tillegg bare gjør dette overfor enkeltpersoner, mens resten av de eldre og syke ikke får noe nytt tilbud i det hele tatt, så burde vi som pårørende være fornøyd og slutte å bry oss? Mener Kristin Jensen det? Hva slags holdninger er det som avdekkes her? At den eldste delen av befolkningen får avfinne seg med politikernes krumspring, og la være å mene noe mens de ligger i sengene sine og venter på at politikerne skal begynne å følge norsk lov?

Altas politikere har selv ansvaret for kommunehelsetjenesten. Dette inkluderer hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester. Det inkluderer også sykehjemstilbudet i kommunen.  Nettopp på disse områdene er det nå store mangler i Alta kommune.

Politikere som ber sin egen befolkning om å holde kjeft, mangler en grunnleggende forståelse for det norske lokaldemokratiet. Det er politikerne som må søke tillit, ikke velgerne.

Oslo, Øksfjord og Tysvær

Eva, Olav Gunnar og Heljar Ballo

(Mer informasjon finnes på Facebooksiden : Vi som ønsker en verdig eldreomsorg i Alta)