– Behovene vil drukne i byens problemer

– Dette er også en kamp om nærhet til beslutninger, skriver Stina Pedersen i Loppa SV.

Stina Beathe L. Pedersen kommenterer det siste utspillet til Monica Mæland.  Foto: Arkivbilde

Meninger

Monica Mæland igjen ute i avisen i intervju i Dagbladet 13.05  og gjentar sitt budskap om kommunesammenslåing. Hun varsler at kampen ikke er over. De små kommunene greier ikke å levere gode nok tjenester til sine innbyggere, de greier ikke å rekruttere fagfolk.

Mitt inntrykk er at disse problemene ikke er mindre i de større kommunene i Finnmark. Hvordan vil det gagne de små kommunene å bli del av større kommuner med større og flere problemer? Behovene til de små lokalsamfunnene vil drukne i byenes problemer. Det vil alltid være store lokale forskjeller i et langstrakt land, det er derfor vi må styres lokalt.

Mæland synes ikke interkommunalt samarbeid på områder hvor kommunen sliter er godt nok. Rådhusene skal bort. De koster for mye. Lokaldemokratiet og nærhet til beslutninger som tas, koster for mye. Det blir heller ikke billigere å drive en kommune når stadig mer av det statlige ansvaret og utgiftspostene skyves over på kommunene. Stadig mer av det som før var sykehus og helseforetakene ansvar skal nå gjøres i kommunene.

Mindre politi i distriktet øker presset på brann og redning som er kommunalt finansiert. Nedkortingen på AAP er nok et eksempel på dette. Det er kommunene som sitter igjen med også den regninga, nemlig økte utgifter til sosialbudsjettet og oppfølgingsansvaret i disse  sakene.

Hva med å begynne å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling i de små lokalsamfunnene i stedet for å strupe dem. Hva med å begynne å bruke pengene lokalt i småkommunene for å sikre at vi er rustet for framtiden? Jeg vil mye heller ha bærekraftige små lokalsamfunn enn skatteletter.

Jeg tror på at de folkevalgte og ansatte i administrasjonen i Loppa er de som har best kompetanse til å styre kommunen vår. Dette er mennesker som bor her, de er en del av lokalsamfunnene og forstår de lokale  konsekvensene av beslutninger som tas. Uansett hvor inderlig man ønsker å kutte kostnaden det er å drifte lokaldemokrati og administrasjon i Loppa så bringer ikke det nabokommunene våre fysisk nærmere.

Avstandene vil fortsatt være like store, pendletiden like lang. Virkeligheten er den samme uansett om vi på pairet samler oss under samme kommunevåpen og øker innbyggertall i en ny kommune. Mæland vil bruke penger på at kommunene skal møtes å diskutere sammenslåing de ikke egentlig ønsker. Jeg ønsker heller å bruke tiden og pengene på reelle, virkelighetsnære løsninger.

Kampen mot kommunesammenslåing er også kampen for lokaldemokratiet og nærhet til beslutninger som tas.

Stina B.L. Pedersen

Loppa SV