– Hva gjør rapporten til et makkverk?

Foretakstillitsvalgt utfordrer Bengt Rune Strifeldt.

Ole Ingvald Hansen  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Åpent spørsmål til stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt vedr. rapporter og «makkverk»

Som foretakstillitsvalgt i Finnmarkssykehuset følger undertegnede interessert med i debatten som omhandler møtekjøring og/eller bytte av ambulansearbeidere mellom ambulanser i prehospital tjeneste.

Dette er en viktig sak for fylkets befolkning, både sett i forhold til behandling og ikke minst beredskap. Som en del av dette har jeg lest rapporten «Alternative løsninger for møtekjøring ambulanse» som er utarbeidet av Helse Nord på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Vil tro at også stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra FrP har lest den, da jeg registeret at du i Altaposten 22. mars dette år kaller rapporten et makkverk. Undertegnede ønsker da tilbakemelding på hva dette begrunner seg i, og hvilke punkter du vil påpeke som makkbefenkt?

Avventer takknemlig på svar.

Ole Ingvald Hansen

Foretakstillitsvalgt

Fagforbundet

Finnmarkssykehuset HF