Sandfallet - en grønn lunge

Landskapsarkitekt Anita Veiseth mener man bør slå ring om Sandfallet.

BESTE STED Å LEGGE NY GRAVLUND: Alta kommune og Avdeling for Samfunnsutvikling er enige om at Sandfallet er beste sted å plassere en ny gravlund.  

Meninger

De siste ukene har den foreslåtte nye gravlunden på Sandfallet vært under debatt. I arbeidet med den nye arealplanen er en av utfordringene å sikre tilstrekkelig gravplasser for Alta tettsted, og det er begrenset med plass der gravlundene ligger i dag. Tanken om å opparbeide gravlunder innenfor tettstedet som samtidig kan fungere som grønne parker er besnærende og god. Dersom dette gjøres slik at det settes av nok plass til gangveger, sittebenker, trær og grønne opplevelser vil det gi et velkomment tilskudd til det bynære friluftslivet.

Tanken om at den nye gravlunden skal ligge på Sandfallet er ikke like god. Med unntak av å være sentrumsnært, og bestå av godt drenerte løsmasser, er omkostningene store når det gjelder lokalklima og et allerede godt etablert friluftsliv. Hovedutfordringen er den lange smale formen på toppen av en furukledd sandrygg. Det er ikke en form som egner seg for effektiv drift av en gravlund, og med de krav til arealutnyttelse som normalt gjelder for kistegraver, parkering etc. vil det være svært vanskelig å beholde nok furutrær til at det vil gi en effektiv klimaskjerm. Gravlunden vil være eksponert for både kalde vinder fra sør, og storm og uvær fra nordvest. 

Sandfallet er i dag en viktig del av det vi kan kalle ”det grønne hverdagslandskapet”, lett tilgjengelig for alle brukergrupper; både lufteturer med firbeinte venner og intense treningsøkter. Denne bruken vil få trange levekår ved å legge en gravlund til Sandfallet. En gravlund kan fungere som grønn park hvor friluftslivet inviteres inn, men ikke alle brukerkombinasjoner gir gode møter. Når mye av furuskogen forsvinner, vil i tillegg attraktiviteten for alle brukere reduseres. 

Finnes det alternativer? Planavdelingen har pekt på Altagårdsskogen som en mulig ny gravlund for Alta øst. Furuskogen her har en mye lavere kvalitet enn den på Sandfallet; trærne er yngre og det er ikke lokal furu. Ved å legge en gravlund her kan området få et løft - det kan bli en grønn park som inviterer til spaserturer og opphold, skjermet mot kalde vinder. Furutrærne signaliserer at grunnforholdene vil egne seg til gravlund. Formen på området gjør det enklere å sikre gangstier for det generelle friluftslivet dersom det er et ønske. 

Opp gjennom årene er det mange som har ønsket å omdisponere Sandfallet til ulike utbyggingsformål. Furutrærne på platået er noen av de eldste og flotteste i byen, og de har tilpasset seg et tøft lokalklima og vokseforhold gjennom flere hundre år. Trærne gir grønne opplevelser både vinter og vår. Vi vet at tettstedet vokser og boligtettheten øker, og da blir det ekstra viktig å sikre kvalitetene og tilbudet til bynært friluftsliv. Sandfallet er i dag tilrettelagt og sikret for denne bruken. Vi bør alle slå ring om Sandfallet som en grønn lunge forbeholdt friluftsliv og folkehelse også for framtiden!


Norske landskapsarkitekters forening Finnmark

Anita Veiseth, kontaktperson