– Kan få inntrykk av at fondene ble tømt

– Da de borgerlige styrte var det svartmaling, mener Odd Walseth.

Odd Walseth  Foto: Magne Kveseth

Meninger

I Altaposten den 22.02 belyses kommuneøkonomien. Når en leser uttalelsene til Aps Ole Steinar Østlyngen, kan en få inntrykk at de borgerlige tømte fondene de årene de satt og styrte.

Om en ser på tallene i disposisjonsfondene økte fondene fra 2011 til 2013 men i 2014 var det en reduksjon i fondsmidlene men har siden økt. Men fondsmidlene var ikke under 20 millioner da de borgerlige styrte. I 2011 var beholdningen rundt 15 millioner. Om enn skal se på netto driftsresultat var den på minus 1,7% i 2010 da sosialistene satt å styrte. I årene etter har det vært overskudd men i 2014 var resultatet minus 0,2%.

Vi må også se på inntekter og det har vært jamn økning fra 2010 til og med 2013. I 2014 var inntektsøkningen lavere en årene før og dermed dårligere driftsresultat. Etter det har økningen vært større og spesielt for 2016. Har ikke tallene for 2018. Men i 2018 fikk kommunen 46 millioner fra havbruksfondet og dette reddet sannsynligvis økonomien for ikke å gå med minustall. Men Østlyngen er jo flink til å få frem «hva» de får til. Da de borgerlige styrte svartmalte Østlyngen situasjonen i kommunen og han mente alt var stoppet opp. Han antydet også at det var en hel haug med frikjøpte politikere på rådhuset. Jeg tviler på  han betrakter det sånn i dag, da ha selv er frikjøpt.

Ser også at politikerne har vedtatt å bygge ikke bare en ny idrettshall, men fire ifølge Trine Noodt. Jeg bare spør hva er det som foregår. Er alt bare OK om vi har spilleflater nok? Men å ha tilstedeværende lege på om natten på legevakten har vi ikke råd til.  Husker da Alta Arena ble behandlet i kommunestyret, der kommunen skulle bidra med rundt 50-60 millioner. Da var de fleste fra Ap og SV på talerstolen å snakket varmt om arenaen. En i fra SV sa fra talerstolen noe slikt som Alta Arena må vi bare ha. Nå ble det ikke noe av arenaen og kommunen sparte noen titallsmillioner.

Da katedralparken ble behandlet stemte Ap og SV for at vi skulle hente stein i fra Kina i stedet for skifer fra nærområdet. Da tenkte jeg, at nå er dem nu blitt «steingal» og heldigvis fikk de ikke flertall, og investeringene ble nærmere ti millioner billigere. Men en kan få det inntrykket at alt er blitt så mye bedre etter at sosialistene overtok. Så kanskje vi er på «bedringen svei» –  og den veien ligger ved Evenes.

Odd Walseth