– Er det noe som har vært etterspurt i mange år så er det jo nettopp utredninger!

– Beklager, Ingalill – i dette spørsmålet har du dessverre samme troverdighet som Frank Bakke-Jensen, Siv Jensen, Terje Søviknes og Trine Skei Grande. Det vil si null, skriver Magnar Leinan.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Ingalill Olsen, Cecilie Myrseth og Ingvild Kjerkol er ikke nådige i sin kritikk etter at regjeringen har foreslått å legge Finnmarkssykehuset inn under Universitetssykehuset Nord-Norge: Helseminister Bent Høie har innført Joker Nord-prinsippet for styring av sykehusene, skriver de i et innlegg på altaposten.no og i papiravisen mandag 11. februar.

Du kjenner sketsjen, skriver de; reglene forandres stadig, og deltagerne – i dette tilfellet altså vi innbyggere her nord – ender alltid opp med Svarteper. Men heldigvis har damene resepten klar: «Arbeiderpartiet mener at sykehusstrukturen i landet må følge befolkningsutviklingen og den faglige utviklingen. Noen ganger er det fornuftig å slå foretak sammen. Men det må gjøres etter grundig utredning og basere seg på faglige argumenter», er budskapet deres.

Det er da den velsignede nordnorske galgenhumoren får latteren til å runge i Alta-/Kautokeino-regionen – og det til tross for at vi jo er helt enige; grundige utredninger og faglige argumenter må være et absolutt krav! Men det er nesten så man ikke tror det man leser, for er det noe som har vært etterspurt og etterlyst herfra i mange år i forbindelse med debatten om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, så er det jo nettopp dette.

Men hvor var Ingalill og store deler av partiet hennes, de som kunne og burde vært Jokeren – garantisten for en forsvarlig saksbehandling – da tusenvis av mennesker i den mest folkerike delen av fylket gikk i demonstrasjonstog og deltok på folkemøter med krav om helhetlige og faktabaserte konsekvensutredninger? Arm i arm med minister Høie, er min uærbødige påstand – fullstendig døve for argumentene og urokkelige i sitt nei til kravet. Mens vi stolte blindt og naivt på de krystallklare valgløftene fra Høyre, FrP og Venstre – og selvfølgelig ble sittende igjen med Svarteper.

Så beklager, Ingalill – i dette spørsmålet har du dessverre samme troverdighet som Frank Bakke-Jensen, Siv Jensen, Terje Søviknes og Trine Skei Grande. Det vil si null. Men det kunne likevel være interessant å få svar på et helt konkret spørsmål: Hva er den prinsipielle forskjellen som gjør at dere nå krever at sykehusstrukturen må følge befolkningsutviklingen og basere seg på faglige argumenter, mens dere tidligere altså har drevet en innbitt kamp MOT nettopp dette?

Rent bortsett fra at det er valg igjen til høsten, selvfølgelig…

Magnar Leinan