Vil ha kontroll av alle vogntog på grensa

Parat og Yrkestrafikkforbundet vil ha full kontroll av alle kjøretøy på norske veier.

Trekkvogn med semitrailer kjørte ut i Kløfta. (Arkivfoto/Illustrasjon)   Foto: Magne KVeseth

Meninger

Alle utenlandske vogntog bør gjennom en sikkerhetssjekk før de får passere grensa inn til Norge, foreslår Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS.

Et stort antall utenlandske vogntog kjører på norsk veier med dårlige bremser, nedslitte dekk, uten kjetting og med sjåfører som ikke er har erfaring med norsk vinterføre. Vogntogene forårsaker ulykker, som også rammer uskyldige. Parat i Vegvesenet og Yrkestrafikkforbundet vil derfor ha døgnkontinuerlig kontroll av all tungtransport før de får passere grensa inn til Norge.

I dag må alle utenlandske vogntog stanse for tollkontroll på grensa inn til Norge, for å få papirer og last klarert. Når vogntogene har stanset for tolldeklarering kan inspektørene fra Statens vegvesen samtidig gjøre sine kontroller, foreslår de to YS-forbundene.

Jannike Hanssen, hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, ber politikerne ta ansvar og bevilge midler: – Statens vegvesens kontroller av disse vogntogene er typiske spotsjekker på ulike steder. Løsningen er å ha inspektører fast stasjonert ved de store grenseovergangene om vinteren, sier hun.

– Døgnkontinuerlig kontroll vil forhindre ulykker og dødsfall på veiene. Nå gir det et konkurransefortrinn å nedprioritere sikkerhet og arbeidsforhold. Det må vi ha en slutt på. Myndighetene må kontrollere og transportkjøperne må ta ansvar, påpeker Jim Klungnes, leder av Yrkestrafikkforbundet.