– Hvorfor må noen pasienter på lokalsykehuset først?

– Vi i Finnmarkssykehuset gjør det vi kan for å sende pasienter som har behov for innleggelse på UNN, direkte dit.

– Ingen pasienter tas til lokalsykehusene i Finnmark kun for å bli registrert, skriver Øystein Moe og Harald G. Sunde ved Finnmarkssykehuset. Illustrasjonsfoto.  Foto: Even Martinsen

Meninger

«Hjertepasienter må på død og liv innom Hammerfest sykehus», heter det i et leserinnlegg publisert i Altaposten 8. november. Dette er en påstand som fortjener en oppklaring.  

– Hjertepasienter må på død og liv innom Hammerfest sykehus

– Spørs om det ikke bli en blåmandag, skriver Håkon Bergmo.


Det er naturlig at vi hele tiden har en offentlig samtale om helsetilbudet. Slik må det være. Helse er viktig, og vi må fortløpende lete etter de beste løsningene hvor vi får behandlet flest mulig på en trygg og effektiv måte, til beste for pasienter og pårørende. For å oppnå det, lager vi prosedyrer.

I det aktuelle innlegget skriver Håkon Bergmo at Helse Nord har bestemt at en hjertepasient fra Alta må innom Hammerfest sykehus for å registreres og deretter videresendes til UNN. 

Det er ikke riktig slik.

I 2015 tok Finnmarkssykehuset initiativ overfor Universitetssykehuset Nord-Norge til å få laget klare regler for hvilke hjertepasienter som skal flys direkte fra Finnmark til UNN, uten å være innom lokalsykehusene i Kirkenes eller Hammerfest. I arbeidet deltok hjertespesialister fra både UNN og Finnmarkssykehuset, og resultatet ble en skriftlig prosedyre som bærer navnet «Hvilke hjertepasienter bør transporteres direkte til UNN-Tromsø».

I prosedyren framkommer det at pasienter som med stor sannsynlighet likevel skal til UNN, og der nytten med et lokalsykehusopphold ikke oppveier ulempen ved forsinket transport til UNN, i utgangspunktet skal rutes direkte til UNN. Dette gjelder særlig tilstander slik som

• Alvorlige (STEMI) hjerteinfarkt

• Pasienter med andre typer hjerteinfarkt, som oppleves som klinisk ustabile (smerter, unormal hjerterytme, lavt blodtrykk)

Andre hjertepasienter skal - etter ønske fra UNN - transporteres til lokalsykehuset for utredning, behandling og stabilisering.

Finnmarkssykehuset etterlever denne prosedyren. Det kan naturlig nok i blant hende at pasienter, som i en tidlig fase av sykdomsforløpet ikke blir vurdert til å trenge innleggelse på UNN og dermed blir sendt til lokalsykehuset, opplever at det inntreffer forhold som gjør at innleggelse på UNN likevel blir nødvendig. Slikt kan man dessverre aldri sikre seg mot.

Men vi vil forsikre så vel Håkon Bergmo som resten av Finnmarks befolkning, om at vi i Finnmarkssykehuset gjør det vi kan for å sende pasienter som har behov for innleggelse på UNN, direkte dit. Ingen pasienter tas til lokalsykehusene i Finnmark kun for å bli registrert.

Øystein Moe, fungerende  avdelingsoverlege

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset