Gode skolebibliotek øker elevenes læring

– Alle elever har rett til et skolebibliotek, også elevene i videregående opplæring i Finnmark, skriver Marit Hopland..

Illustrasjonsfoto  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Meninger

De har rett til et skolebibliotek som brukes aktivt i opplæringa, er tilgjengelig gjennom skoledagen og er særskilt tilrettelagt for skolen. Opplæringsloven med forskrift er klar og tydelig på dette. Finnmark er ikke unntatt opplæringsloven.

Fylkeskommunen har satt i gang et omstillingsprosjekt som et tiltak for å sikre størst mulig innsparing gjennom effektivisering. En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å utrede en modell som kan samle alle bibliotekfunksjonene i én enhet - for å spare utgifter til skolebibliotekarer på hver enkelt skole.

Skolebibliotek er læring. Skolebibliotekaren deltar i det pedagogiske arbeidet, med spesialområdene lesing, å finne kunnskap, og å bruke kunnskapen godt. Derfor driver skolebibliotekaren med litteraturformidling integrert i undervisningen, og samarbeider med lærerne for å sørge for at rett elev får rett bok til rett tid – ut fra lesenivå og interesser.

Samarbeidet mellom lærere og skolebibliotekarer foregår i alle fag der elevene skal hente informasjon - på nett, i skolens betalingstjenester og i den fysiske samlinga. Skolebibliotekaren er med sitt perspektiv viktig når det gjelder arbeidet med kildekritikk og bruk av kilder, og er med på å sikre at alle elever får lik opplæring. Dette er også kunnskaper som universitetene etterspør.

Arbeidet med lesing og kildebruk forutsetter et skolebibliotek som er skreddersydd skolens elever og ansatte, og en skolebibliotekar med gode relasjoner til elever, lærere og ledelse.

Skolebibliotekarene i videregående opplæring har også administrative funksjoner, som å sørge for at alle elever og ansatte har tilgang til læremidlene de til enhver tid trenger, og å passe på at læremidlene leveres tilbake.

Skolebibliotekene har sosiale funksjoner – skolebibliotekaren er tilgjengelig, nær elevene i og utenom undervisning, de er en del av skolens arbeid med skolemiljøet, og kan gi elevene trygghet og sosialt fellesskap gjennom skoledagen. Trivsel og et godt læringsmiljø er viktige faktorer for at ungdom skal fullføre opplæringa.

At skolebiblioteket fungerer slik – det er skoleleders og skoleeiers ansvar! Gode skolebibliotek øker elevenes læring. Ikke glem det ansvaret, det er elevenes framtid det handler om.

Mari Hopland

Leder, Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole