– Praksisen viser at NSR/Sametinget ikke er å stole på

– Dette gjør tilliten til Sametinget enda mer tynnslitt hos folk i Finnmark, skriver Ole Martin Rønning.

Ole Martin Rønning.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

I saken om gruveselskapet Nussir´s søknad om konsesjon, ble det tidligere i vår gjort et lovlig vedtak i et beslutningsdyktig styre, om å gå inn for dette slik det var ansøkt om. Så trekker styrelederen i FEFO seg siden han som ny rådmann i Nordkapp kom i ei klemme som inhabil i saken omkring Nordkapp platået. Men saken om Nussir var behandlet i et lovlig satt styremøte, og med et beslutningsdyktig styre. Det eneste som gjensto var å godkjenne protokollen. Men som sagt, i mellomtiden fra vedtak til godkjenning av protokoll, fikk man en ny styreleder i FEFO.

Den nye Styrelederen var oppnevnt av Sametinget, og hadde vært med på styrebehandlingen som vanlig styremedlem. Hun stemte liketil FOR saken. Men da hun var blitt Styreleder, var hun selvsagt blitt instruert fra Sametinget og NSR. Der er politikken at siden de ikke fikk «Urfolksavgift» ved sist behandling og revisjon av mineralloven skulle man motarbeide all gruvedrift. Flere sametingpolitikere lovde høyt og tydelig at de ville lage bråk om saken med mindre de fikk «urfolksavgift» av gruvedriften i Finnmark.

Så da styret skulle godkjenne protokollen, noe som er en godkjenning for at det som er nedskrevet er i tråd med vedtak fattet, så snudde den nye styrelederen tvert om. Hun nektet, og det samme gjorde andre styremedlemmer som tidligere hadde stemt for vedtaket.  Nå er det vel slik i alle selskaper, at det ikke nytter å nekte å godta en protokoll som korrekt fremstiller de vedtak som et lovlig satt styre foretar, selv om man selv har ombestemt seg i løpet av noen uker. Vedtaket er gjort i det stemmene er talt opp, og det nytter da lite å påberope seg andre forhold. Om saksbehandlingen hadde vært mangelfull i forkant av vedtaket, og styremedlemmene mente det ikke var grunnlang for å fatte vedtak, skulle dette komme frem før det ble stemt og gitt sin tilslutning. Den praksis som NSR/Sametinget tvinger frem, viser bare at de så absolutt ikke er å stole på. Lovlige vedtak i eierselskapet FEFO blir sabotert, og bortforklart, for fortsatt å demonstrere sin uvije mot lovlig fattede lovvedtak i Stortinget som de er uenige i. Slikt gjør tilliten til Sametinget enda mer tynnslitt hos folk i Finnmark, og jeg vil bare tilføye, for Nordland og Troms sin del, dere har noe å glede dere til, når alle saker av samisk interesse, skal konsulteres, når og hvis loven om slikt blir vedtatt av et godtroende Storting, som tror blindt på hva Sametingspresident og hennes stab forteller. Det blir sikkert mange fremtidige «slag» både i Troms, Nordland og Trønderlag, hvis Sametinget og NSR får det som de vil, og får lovfestet etnisk forskjellsbehandling også i deres fylker.

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker i Hammerfest for Høyre