– Sametinget på handletur

Per Tore Bech Nygård reagerer i et leserinnlegg på Sametingets pengebruk.

REAGERER: Per Tore Bech Nygård reagerer på nyheten om at Sametinget har brukt 1,4 millioner kroner på et PR-byrå.  Foto: Merete Reginiussen

Meninger

Sametinget har brukt ca 1,4 millioner kroner til å engasjere et internasjonalt PR-byrå til å hjelpe til å bearbeide politikere og organisasjoner mot gruvedrift i Kvalsund (Nussir).

Det var High North News som publiserte saken 16. mai.

Spesielt tiltenkte alliansepartnere i Stortinget er oppgitt å være Heikki Homås (SV), Jonas Gahr Støre (A), Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF).
Dessuten var viktige kontakter i regjeringen: daværende ministere Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen og Monica Mæland.
Ungdomsorganisasjoner, miljøverngrupper, fiskeriorganisasjoner, fylkeskommuner og organisasjoner som LO og KS er andre mål for påvirkningen.

Kanskje er det unødvendig å nevne at Sametinget er fullfinansiert av skattebetalerne via regjering og Storting. Det har i lange tider vært en vedvarende jamring fra Sametinget om manglende pengestøtte til samisk språk og kultur, og denne saken - som trolig ikke er enestående - er ett eksempel på hva de istedet bruker pengene på.

Per Tore Bech Nygård