– Har satt inn tiltak for å bøte på den kritiske situasjonen

Noe er gjort i Luftambulanse-saken, skriver Marianne Haukland (H).

  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Mandag er begge flyene på Lufttransport sine baser i Alta på bakken på grunn av manglende bemanning. Nasjonalt er totalt er fem av ni fly i beredskap.

Dette er en svært vanskelig for situasjon for innbyggerne i Alta som er helt avhengig av blant annet luftambulanse for å komme seg til sykehus. Likevel vil innbyggerne i Alta være dekket av de øvrige flyene og helikoptrene som luftambulansetjenesten har tilgjengelig. Ambulanseflyene er en nasjonal ressurs og vil benyttes der det er størst behov. De flyene som er i beredskap vil prioriteres på best mulig måte. Sammen med ambulansehelikopter, ambulansebiler og ambulansebåter, vil behov for akutte transporter bli løst.

Disse tiltakene er satt inn:

På dagtid er det satt inn et ekstra jetfly leid inn fra Babcock i beredskap i Nord-Norge. Dette flyet kan lande på langbaner slik som i Alta og Svalbard. I tillegg er to ambulansehelikopter fra Forsvaret stasjonert i døgnberedskap i Kirkenes og Lakselv, Banak flyplass.

Det er viktig at partene forhandler og får løst situasjonen slik at beredskapen for akutt pasienttransport normaliseres. Jeg ønsker å avvise påstanden om at vi er anonyme bisittere i denne situasjonen. For oss er det viktig at partene forhandler og at vi kommer fram til en varig løsning. Vi følger situasjonen og blir oppdaterte hele veien. Nå er 91 av pilotene tilbudt ny stilling i selskapet som skal overta anbudet. Det er mitt håp at situasjonen som har oppstått i kjølvannet av anbudskonkurransen løser seg på best mulig måte.

Marianne Haukland (H)

Stortingsrepresentant