– Vi er stolte av å feire kvinnedagen!

– Likestillingskampen er ikke over!

Illustrasjonsbilde fra 8. mars-markeringen på Youngstorget.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Meninger

Alle har ikke vært enig med oss om at 8. mars er verdt å feire.

Vi har fått høre at likestillingen var på plass i Norge. Vi har hatt en likestillingsminister som ville ta «kvinner» ut av likestillingsloven. En finansminister som kjemper mot likestillingsombudet. Og en statsminister som har sagt at «de 364 andre dagene i året var viktigere for likestilling», enn 8. mars.

Likestillingskampen er ikke over. Kvinnekampen er ikke over. Og vi skal ta kampen videre sammen!

Kvinner fra politikk og næringsliv er viktige aktører i ett samfunn. Vi deltar aktivt i den offentlige debatten – og det skulle bare mangle! Men hvor går ferden videre, med alle sosiale mediekanalene som florerer i samfunnet. Samfunnsdebatten blir i mange saker tatt på Facebook hvor flest menn deltar, hva gjør dette med oss kvinner? Hvordan skal vi sørge for at også vi kvinner blir hørt?

Metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering er et samfunnsproblem. Seksuell trakassering gjør livene til alle kvinner mindre frie. Altfor mange kvinner må passe på. Tenke gjennom hvordan de oppfører seg, hva de sier til sine mannlige sjefer, hvor lenge de kan bli på festen, hvordan de egentlig skal gå kledt. Seksuell trakassering rammer alle kvinner. Å kjempe mot seksuell trakassering er å kjempe for likestilling og for mer frihet til alle.

Kampen mot seksuell trakassering er en maktkamp. Se på bransjene hvor de største avsløringene om seksuell trakassering har vært: Skuespillere, politikere, servitører, hotellmedarbeidere, renholdere. Kvinner som er avhengig av en mannlig sjef for å beholde jobben sin, for å få forlenget kontrakt, for å få forfremmelsen hun fortjener. Har du ikke engang kontrakt, eller vikariatet er i ferd med å ta slutt har du lite å stille opp med når du blir klådd på i arbeidstida. I dag er det for ofte sånn at sjefene tafser, mens kvinnene slutter. Det må vi gjøre noe med!

Varslerne har varslet. De har gjort sin jobb. Nå må vi følge opp. Mange spør hva de varige endringene av #metoo vil bli. Vårt svar er at tiden er inne for politisk handling. En ny politikk for likestilling, og mot trakassering.

Et ledd i likestillingen må være å drive en god økonomisk politikk. Kvinnesak eller gutteting? Når det blir innført ordninger som i hovedsak bidrar til at kvinner velger vekk økonomisk selvstendighet og jobb til fordel for å være hjemme med barna, og leve litt på kontantstøtte og deretter på mannens lønn? Er det kvinnesak eller gutteting å legge forholdene til rette for at kvinner blir pensjonstapere og ubetalte omsorgsarbeidere?

Vi må fjerne kontantstøtten og sørge for nok barnehageplasser slik at kvinner enklere kan velge arbeid og økonomisk selvstendighet. Og ikke bare det, vi må sammen med fagforeningene fortsette kampen for likelønn! Det finnes ingen gode argumenter for at en kvinne skal stille dårligere enn menn, vi er akkurat like kvalifiserte, like flinke, effektive og tøffe som mannfolka. Bare se på Finnmarksløpet, hvor det stadig oftere har stått en kvinne på toppen av pallen!

I Alta skjer det så mye på denne flotte og fortsatt viktige dagen, Borealis-festival og Finnmarksløpet. Vi er bra heldige! Vi ønsker ikke å kjempe om glansen med disse fantastiske arrangementene drevet av mange ildsjeler.

Derfor ønsker vi i Alta AP og Alta SV å heller invitere til en «kvinne-kafè» ved en senere anledning, for kvinnekampen er fortsatt en kamp det er viktig å ta!

Gratulerer med dagen!

Kristin Jensen, kvinnekontakt Alta Ap

Kristina Lomeland, kvinnekontakt Alta SV