– Den samiske stemmen har noe viktig å fortelle

– Jeg gleder meg til å lytte, skriver kulturminister Trine Skei Grande.

TIL FINNMARK: Kulturminister Trine Skei Grande.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Meninger

Å høre til handler om følelsen av oss. Følelsen av et "større vi". Å sette det samiske på dagsorden handler om at ytringer har samfunnsbyggende kraft og at kunst- og kultur er både politisk og sosial.

Da Venstre var med å forhandle frem Jeløyplattformen skrev vi at regjeringen vil legge til rette for at samer og nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. For å lykkes med det må vi gi det samiske rom til å utfolde seg på egne premisser, men det fordrer også en offensiv kulturpolitikk. Kunst- og kulturpolitikk handler om ytringsfrihet, og da er vi ved kjernen av samfunnsprosjektet. Som kulturminister vil jeg sørge for at vi ikke tier, men heller løfter frem det mangfoldige kultur-Norge. Vi må fortelle historier som tidligere har blitt dysset ned.

Denne uken har jeg gleden av å besøke Finnmark og Sametingets plenumssamling. Jeg ser også frem til å besøke kunst- og kulturinstitusjonene i Kautokeino og Karasjok, blant annet Internasjonalt Samisk filminstitutt, kunstnerkollektivet Dáiddadallu, Samisk senter for samtidskunst og De samiske samlinger. Da vil kunst- og kulturaktørene selv kunne fortelle meg om sine prosjekter, og om hva som opptar og engasjerer dem.

Det samiske kunst- og kulturlivet rommer historisk viktige stemmer, og yrer samtidig av eksempler på allsidige uttrykk i samtiden. Tråante 2017 ga oss kulturopplevelser over hele landet, verdens første spillefilm på sørsamisk: "Sameblod" har gjort suksess i Norden og Mari Boine vant hederspris under årets Spellemann. Samiske musikere, kunstnere og produsenter er i vinden som aldri før, noe som blant annet den rekordstore samiske deltakelsen under en av verdens største og viktigste kunstfestivaler – Documenta 14 i Kassel og Athen vitner om.

 Alt dette viser hvordan levende og dynamiske samiske identiteter kommer til uttrykk gjennom språk og kultur. Vi må sørge for at denne vitaliteten styrkes og videreføres også til kommende generasjoner. Det må skje gjennom en sterk samisk barne- og ungdomskultur. Det samiske vil derfor være en sentral del av den kommende Stortingsmeldingen om samme tema. Vi må jobbe hver eneste dag for å opprettholde og utvikle vårt kulturelle mangfold og ytringer – fordi det definerer oss, og opprettholder og utvikler fortellingen om Norge. Samisk musikk, forestillinger og produksjoner i tillegg til samiske bøker i både barnehager og bibliotek er avgjørende for at vi skal kunne lykkes, nettopp fordi det er i disse ytringene vi har vår felles kunnskap, våre eventyr og vår kulturarv.

I departementet jobber vi nå med en Kulturmelding som skal slå en himmel over alt vi jobber med. Det samiske må forstås på egne premisser, men også som en del av det nasjonale, flerstemte kulturlivet. Venstre vil jobbe for et grønnere og rausere samfunn, på lag med det samiske. Ikke fordi enkeltmennesket nødvendigvis skal defineres, men fordi friheten til å sette ord på egen identitet er en grunnleggende rettighet. Derfor er det vår felles oppgave å sørge for at mangfoldet av samisk språk og kultur får muligheten til å utfolde seg. Den samiske stemmen har noe viktig å fortelle, og jeg gleder meg til å lytte når jeg besøker Finnmark.