– Håper Helse Nord tar våre innspill med videre

Postkortkvinnene: – Det er behov for tre likestilte fødeavdelinger.

MØTE: Postkortkvinnene møtte Helse Nord og Finnmarkssykehuset onsdag. Fra venstre siden av bordet: Eva Haheim Pedersn, Harald Larssen, Kristian Fanghol, Lars Vorland, Irene Ojala, Sylvi Andreassen, Unn Hariet Vekve, Kari Jørgensen, Geir Tollåli og Marianne Telle.  Foto: Privat

Meninger

Den måten vi, Postkortkvinnene, har valgt å jobbe på har gitt oss mulighet til å formidle de utfordringene befolkningen i Alta-regionen har til stadig flere mennesker med helsemakt. Onsdag møtte vi toppledelsen i Helse Nord og Finnmarksykehuset.

Før møtet snakket Unn Hariet, Sylvi og jeg om hvordan vi skulle gjennomføre samtalene. Skulle vi bruke tiden til å påpeke de åpenbare feilene som rir organisasjonen – utfordringer som de selv er klar over? Eller skulle vi bruke timen vi hadde til rådighet til å se på løsninger som kan stå seg for folk i Alta-regionen i fremtiden? Fordi vi Postkortkortkvinner vil være en del av løsningen –  IKKE problemet – valgte vi en vennlig tilnærming med snert.

Selv om vi Postkortkvinner setter vår ære i å være partipolitisk uavhengig, bør det ikke være en hemmelighet at vi støtter Sp sitt mindretallsforslag om at Alta skal ha en fullverdig fødeavdeling – og at det som skal utredes, er hvilke akuttfunksjoner som må legges til Alta for at fødeavdelingen skal bli en realitet.

Vi mener at det er nødvendig med tre likestilte fødeavdelinger i Finnmark. Det vil si med mulighet for 200 fødsler i Alta, 200 i Hammerfest og 200 i Kirkenes. Risikofødsler skjer ved UNN, hvor kvinneklinikken og nyfødtavdelingen styrkes.

Vi tok videre utgangspunkt i helseministeren sin nyeste oppdragsdokument hvor det står:

«At det skal sees på funksjoner og medisin-teknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og reduserer unødvendig transport, slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig behandlingsnivå.»

Postkortkvinner sier NEI til omlastingsgarasje i Skaidi.  Med de teknologiske kravet helseministeren har  – og de muligheter som finnes av avansert teknologi, ser vi Postkortkvinner ingen hensikt i at det bygges en omlastingsgarasje, eller systemvorte, for syke mennesker på Skaidi. GPS og datateknologi kan legge til rette for at det utvikles et system for sømløs ambulansetransport. Det vil si at pasienten fra Kautokeino, Alta, Karasjok, Porsanger eller Honningsvåg IKKE skal omlastes fra en ambulanse til en annen på vei til lokalsykehuset i Hammerfest. Det er sjåførene som skal bytte bil.

Helseministeren skriver videre i sitt oppdrag at Nye tilbud skal skje innenfor vedtak og ramme og at rammen for arbeidet er at: «Akuttilbudet og fødeavdeling i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.» Vi, postkortkvinner mener Høies kommentar er meget MERKELIG!

I en bestilling hvor man skal se på telemedisinske løsninger kan vi IKKE frede Hammerfest. Når Regjeringen skal legge til rette for «Nye og bedre måter å jobbe på og vi i Alta-regionen skal være med på å utvikle en teknologisk akutt-tjeneste, må også Hammerfest være en del av løsningen – hvis ikke blir Hammerfest en propp i systemet – og det er ikke hensiktsmessig verken for syke mennesker eller for en organisasjon som må endre seg i takt med tiden vi lever i.

Smart Helse/Akuttrom

Vi postkortkvinner har vært hos ATEA i Trondheim og sett på telemedisin. Telemedisin Video brukes blant annet mellom oljeplattformer og sykehus på land og mellom Svalbard og UNN. Vi, Postkortkvinner mener at Helse Nord, Finnmarkssykehuset og Alta kommune så snart som mulig må opprette et akuttrom i Alta – med kamera. En sorteringstjeneste for syke mennesker i første linje hvor legen i Alta kan få assistanse av legespesialist ved lokalsykehuset i Hammerfest eller UNN om HVOR pasienten skal sendes.

• Vi anbefaler deg til å ta deg tid til å se filmen på Youtube om hvordan det foregår:

 Vi tok også opp sengekapasitet i Alta. I 1970 var det 20 senger på sykestua i Alta. Innbyggertallet var 11.159. I dag bor det cirka 20.500 mennesker i Alta, med en sengekapasitet på 14 senger. Postkortkvinnene formidlet at det statistisk sett skal være 38 senger i Alta (2018) sammenlignet med tall fra 1970. Dette er et krav – fordi det stadig blir flere eldre med multidiagnoser.

Vi la stor vekt på betraktelig økning av desentraliserte tjenester. Det er mange sykehustjenester som kan gis nærmere pasienten uten at det går ut over kvaliteten. Desentraliserte løsninger kan gis ved cellegiftbehandling, Immunmodulerende behandling, røntgen ekstremiteter og toraks, trombolyse, systematisk samhandling om geriatriske problemstillinger og rehabilitering.

Regjeringen har altså gitt føringer til dere i Helse Nord, om at dere skal sørge for at det gjennomføres «en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der ( i Alta, vår anm.)».

Vi ba ledelsen i Helse Nord og Finnmarkssykehuset om at de går inn i prosessen med åpent sinn. Det er viktig at de får inn dyktige tillitsvekkende mennesker til å lede prosessen. Når prosessen først skal gjennomføres er det viktig at Helse Nord og Finnmarkssykehuset gjennomfører en meget grundig prosess. Hvis ikke den jobben gjøres skikkelig er den bortkastet. Om en prosess god prosess tar et år - så er det et viktig år for mennesker som er og blir berørt i fremtiden. Vi har IKKE tid til å bygge fremtidens føde og akutt-tjenester stein for stein. Den metoden er benyttet siden 1995 –  og resultatet er ikke mye å skryte av – for å si det enkelt. Vi forventer at Helse Nord og Finnmarkssykehuset er langt mer ambisiøs på pasientenes vegne fremover.

Er vi Postkortkvinner tilfredse med møtet? Ja, i den grad et møte åpner opp for nye møter. Vi er nå invitert til Finnmarkssykehuset – og får nye muligheter til å løfte saken videre. Om vi er fornøyd? Endringer skjer ikke om vi er fornøyde – og bare snakker med mennesker som er enige med oss. Endringer skjer hvis vi våger å ha en åpning mot kritiske spørsmål – det gjør arbeidet utfordrende – men er faktisk den eneste veien vi kan gå.

En time går fort. Helse Nord skal ha takk for at de møtte oss med åpent sinn og gode spørsmål. Vi, postkortkvinner oppfattet møtet som konstruktivt  – og håper at Helse Nord tar med seg våre innspill videre i prosessen som helseministeren har pålagt Helse Nord å gjennomføre.

Unn Hariet Vekve

Sylvi Andreassen

Irene Ojala