– AIS og nødpeilesender burde vært påbudt for alle

– Kan gi bedre kontroll over juks med kvoter, men også bedre sikkerhet om bord i fiskebåtene.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Bjørnar Lunga / NTB scanpix

Meninger

Nordkalottfolket ønsker at fiskere skal ha en sikker hverdag på sjøen, at deres venner og familie på land skal kunne føle seg tryggere og at det ikke skal være mulig å fuske med kvoter på båter som ikke er i fiske. Derfor ønsker vi at alle båter som deltar i norsk fiskeri skal ha AIS sporing system.

I en høringsuttalelse om deltagerforskriften for 2018, fremmet Nordkalottfolket forslag om AIS på alle båter som deltar i norsk fiskeri. Dette for å få bedre kontroll over juks med kvoter, men også for å få bedre sikkerhet om bord i fiskebåtene.

I ly av den grusomme ulykken der en fisker omkom på havet utenfor Nord-Fugeløya søndag den 18. februar, er det reist spørsmål om sikkerhet på de minste båtene.

Ulykker skjer av og til desverre, og vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde i dette tilfellet og om det kunne vært unngått hvis det hadde vært montert bedre sikkerhetsutstyr på båten. Der er allikevel utstyr som kan være til stor hjelp ved søk og redning.

AIS er et instrument som fungerer slik at det sendes ut signaler hele tiden over VHF sambandet og blir registrert i databaser. Slik kan man følge båter med enkle dataprogrammer og utstyr om bord i alle båtene. Det forenkler manøvrering i farvann med flere båter, og man minsker faren for kollisjon. Man kan også enkelt følge med hver enkelt båt og vite hvor båten er til en hver tid.

Dette gjør det enkelt ved søk og redning, og det er også en trygghet for familie og andre som er på land, da de kan gå på internett for å sjekke hvor båten befinner seg. Slikt sikkerhetsutstyr gjør hverdagen tryggere for de som er om bord, for båter i nærheten og for familie og venner på land.

En positiv bieffekt er at det da er mye enklere å kontrollere båter for juks, siden det enkelt kan spores om båten har vært i drift når fangst blir levert. Vi ser bare fordel med godt sporingssystem for fiskebåtene.

De fleste forsikringsselskaper dekker halve utgiften for montering av AIS, det vil si at man får montert slikt utstyr for under 5000 kr, dette er en liten pris å betale for den sikkerheten og tryggheten et slikt instrument gir.

Januar 2019 skal alle båter over 8 meter ha fartøyinstruks, men dette inkluderer ikke AIS. Vi ønsker alle båter over 8 meter har slikt utstyr, til forbedret sikkerhet for hele næringen og de hjemme. Og i tillegg burde det være krav om nødpeilesender på alle yrkesfartøy i alle fartsområder, og en kontroll av det viktigste rednings- og sikkerhetsutstyret. Uten godkjenning ingen mulighet for og levere fangst.

Lasse Lyngmo, Lyngen

Tor Mikkola, Nordkapp

Fiskeriansvarlige, Nordkalottfolket