– Det neste blir vel at de ansatte pålegges å mene at jorden er flat

– Vittige tunger mener kanskje at Helsedeptets lokale Ludvig 16., Bent den 1., også har mistet det – sitt hode altså.

Helseminister Bent Høie (H).   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meninger

Så har de altså svart på den nye rapporten fra Oslo Economics: Helse Finnmark, Helse Nord og ministeren med ansvar for liv og helse, selveste Bent Høie. Så mye kompetanse og mastergrader samlet og fremdeles mener de at 2+2=5. Unisont toner de ned alle motbevis.

"Staten det er jeg", utbrøt Ludvig den 14.... eller var det Bent den 1. som sa det? Bent sa ihvertfall: "Det er jeg som bestemmer." Veldig likt uttalelsen til Ludvig...

Adelen rundt han jublet og sa seg enig. Helseadelen jubler også selv om både Ludvig og de gjør seg til faglig latter.

Så kom da etter hvert Ludvig den 16. og iført sine pudderparykker danset Ludvig, hoffet hans og adelen i vei, rundt i Versailles mens de sang: ”2+2 = 5, 6 eller 7 eller noe sånt". Og alt var såre vel … for dem. Ludvig den 16. mente sikkert også at ”Staten det er jeg”.

Det var kjekt å tilhøre hoffet. God lønn og gode pensjonsavtaler hadde alle. Som også Bent den 1. og hans helsehoff.

Nå gikk det ikke så bra med Ludvig. Folket reise seg med det resultat at Ludvig, han med nr 16 altså, mistet hodet, og da ble det bråstopp på dansinga til adelen. De ble hanket inn og en etter en fikk de oppleve den smått ubehagelige opplevelse som må ligge i det å få hode skilt fra kropp i giljotinen.

Vittige tunger mener kanskje at Helsedeptets lokale Ludvig, Bent den 1. også har mistet det – sitt hode altså – i prosessen som har foregått når det gjelder den fremtidige helsestrukturen i Vest-Finnmark.

Nu skal ikke jeg mene noe som helst om hvor det Bentske hode befinner seg, Det kan fort bli en for komplisert oppgave for ei enkel sjel.

Vi har heldigvis kommet lengre, men om styrene i Helse nord og Helse Finnmark vil overleve det som nu skjer, vil kun fremtiden vise. Lønn og pensjonsavtaler er antagelig av det slag som gjør at de fleste av helseadelen vil klamre seg fast så lenge som mulig.

Heller ikke arbeidet med Samisk Helsepark i Karasjok har utviklet seg til en suksesshistorie. Det tok ikke lang tid før de lokale representantene i arbeidsgruppa oppdaget at Helse Nord og de lokale representantene befant seg på forskjellig, faglig planet. Dermed takket de lokale for seg. De ville ikke bli brukt som alibi ovenfor den samiske befolkning.

Samlet strever vel Høie med å ta inn over seg topografi, befokningsstruktur, værmessige forhold med mer når kartet for fremtidige helsetjenester i Vest-Finnmark skal tegnes. Der han sitter på sitt kontor innenfor Ring 1, synes verden ukomplisert. Ingen kolonnekjøring og stengte veger eller flyplasser. Alt går på skinner – til og med trikken. "Livet i dei grisgrende strok er ikkje så spanande og folket der er ikkje takksame", tenker kanskje Bent den 1.

I et demokrati er det lov å mene at 2+2=5, 6 eller noe i den dur. Det gjør det imidlertid ikke riktig. Høye og helseadelen kan sitte å gjenta dette for seg selv til det kjedsommelige. Riktig blir det ikke.

Det neste blir vel at de sender ut et rundskriv der alle ansatte innen helse pålegges å mene at jorden er flat.

Geir Larsen