En takk til ansatte ved både sykehus og opptreningssenter

– Takk for all hjelp og omtanke.

Hammerfest sykehus og Opptreningssenteret i Alta.  Foto: Finnmarkssykehuset / Arkiv

Meninger

Jeg var innlagt på Hammerfest sykehus ortopedisk avd i 6 dager, har fått meg en kne protese. Hadde aldri drømt om at det skulle bli så vanskelig for meg å håndtere foten min, den var bare som en stor tung sandsekk.

Har jo lest at ingen har tid til en liten samtale og slett ikke gi meg info så det regnet jeg med at slik av det også i Hammerfest, men der tok jeg feil. Alle på avdelingene var så hjelpsomme de tok seg tid til å informere meg om medisin jeg måtte ta, om viktigheten av hvile og å spise selv om det bød meg imot, nok smertestillende for å tåle treningen jeg skulle igjennom, de vise meg omsorg og omtanke, den lille samtalen.

Takk til den unge fysioterapeut som kom og fikk meg på beinan, hun hjalp meg til gjøre de små tingene som bidro til små fremstrikk.

Takk til ortopedisk avd og de flinke pleierne på avdelinga, både de med hodeplagg og uten, legene, takk for all hjelp og omtanke i den tiden jeg lå der.

Jeg fikk reise fra Hammerfest sykehus til Alta opptreningssenter og godt var det. Det nytter ikke å være treningsvant slik jeg er kontra det å være på rehabilitering med en fot som slett ikke var så føyelig. På opptreningssenter var det lege, sykepleiere, personalet og alt var tilrettelagt for et godt opphold.

Fysioterapeut jeg hadde som veileder og trener var den flinke Marit som jeg ikke få rost nok, vennlig og bestemt ledet hun meg igjennom de 4 ukene med informasjon, rettledning og trening. Uten Marit sin kyndige hjelp vet jeg ikke helt hvordan det skulle ha gått, det er trygghet i å få hjelp av en fagperson.

Takk til alle på Opptreningssentret for all støtte og hjelp i de 4 ukene jeg var så heldig å få være hos dere.

Vennlig hilsen

Elna KA Ragnvaldsdtr Persen