– Transport av levende husdyr har en betydelig bedre lovbeskyttelse og velferd enn syke mennesker

TALLENE PÅ BORDET: Aksel E. Johansen mener det må være i alles interesse at man fikk tallene på bordet i forhold til kostnader, blant annet for å slippe politisk demagogi.   Foto: Arkiv

Meninger

Av forskjellige årsaker har jeg, i løpet av de to siste årene, latt være å plage avisenes lesere med gamle, konservative og utslitte meninger og ytringer om de pågående «orakeldiskusjonene» i vår «syke» landsdel.

Jeg er blitt en betydelig eldre mann etter at jeg hadde mitt sykkeluhell for 2 år siden og for første gang fikk anledning til å frekventere tre av våre sentrale sykehus i h.h.v. Hammerfest, Tromsø og Trondheim. Disse opplevelsene har jeg imidlertid skrevet om tidligere.

Som gammel veteran og erfaren transportadministrator registrerer jeg imidlertid at transport av levende husdyr til/fra veterinær eller slakteri har en betydelig bedre lovbeskyttelse og velferd enn syke mennesker. Dette vet jeg faktisk noe om, men hvor mange pasienter som vinterstid har trukket sitt siste åndedrag på vegstrekningen mellom Alta og Hammerfest i påvente av åpen vei, vet jeg faktisk ikke.

Da jeg sist uke leste den kunngjorte «redegjørelsen eller rapporten» fra Helse nord i Altapos-en, ble jeg først forvirret. Men når jeg senere forsøkte å sette meg inn i det som var kommet på trykk, og vurderte prestasjonsnivået og innholdsverdien fant jeg fort ut at dette var om, omtrent like klargjørende som da jeg i hine hårde dager (1950) skulle holde foredrag om Napoleon for elevenes foreldre på realskolen i Alta.

Når jeg ellers ser på trykksverteforbruket i lokalavisene om denne saken og hører på både seriøse og useriøse politiske orakler, begynner jeg for alvor å forstå hvorfor vi har havnet i denne merkelige situasjonen ? Det er vel og bra med både demonstrasjonstog og under-rskriftskampanjer, men som vanlig ender man i etterkant opp med diskusjoner om hvor mange det var som deltok i protestbegivenhetene.

Personlig er jeg mer opptatt av hvorfor  både nasjonale og regionale politikere og byråkrater er så livende redde for at det skal bli utarbeidet en skikkelig konsekvensanalyse som minst bør omfatte de to nordligste fylkene som man mener skal utgjøre en fremtidig region.

Finnes det virkelig ikke en eneste detaljert  kalkyle/eller kostnadsoversikt som aktuelle myndigheter tør stille seg bak, eller er det den vanlige politiske demagogi som skal råde inntil økonomiske overskridelser kommer som lyn fra klar himmel når byggeprosjektene er fullført?  Jeg synes nå det bør komme et krav fra hele befolkningen, både i Alta og Hammerfest, om at absolutt alle kostnader ved de etablerte Helseregionkontorene skal fram i lyset før myndighetene iverksetter byggeprosjekter basert på nominalistisk (urealistiske) grunnlag.

Til slutt synes jeg også at de «sjøloppnevnte» Hammerfest-guruene skal gå litt stillere i dørene, og heller være forberedt på at tidene endres og at helsepolitikk består av mye mer enn  nærsykehusprosjekter og skifte av ambulanser på Skaidi eller Sennalandet etter modell av FFR anno 1970/80.

Aksel E. Johansen