– Ordførere har makt – men er det slik at makt alltid gir rett?

– Hvordan våger dere å takke nei til kunnskap?

FYLTE SENTRUM: Tellinger ved hjelp av dronefoto viser at så mange som 9.700 mennesker deltok i «sykehustoget».  Foto: Magne Ek

Meninger

Et ordførerkjede som henger rundt en hals med et hode fylt av kunnskap kan utløse god maktutøvelse – slik ordførermakt lover godt for framtiden. Henger derimot ordførerkjedet rundt en hals med et politisk hode som ikke vil ta til seg kunnskap om en samfunnsutvikling hvor naturen og menneskene blir like viktig som økonomi – da blir samfunnssikkerheten i Finnmark sårbar. Du synes kanskje jeg spissformulerer meg? Til det må jeg si ”nei.”  Siden jeg ble engasjert i arbeidet for konsekvensutredning for Akuttsykehus med fødeavdeling til Alta – har jeg måtte tåle hån, spott å spe fra folkan fra kysten. Jeg er blitt offentlig idiotforklart av mennesker som ikke kjenner meg – og som ikke leser det jeg skriver – men som plukker ordene mine fra hverandre og setter de sammen slik at det passer dem og deres interesser. Det er nok å studere ulike Facebook-sider i fylket – de med feige hemmelige administratorer.


– Rikspolitikerne lot seg bruke

– Måten enkelte rikspolitikere lot seg bruke under valgkampen av aksjonister i Alta har interesse utover Finnmarks grenser.

For meg symboliserer et ordførerkjede hvem det er i kommunen som representerer kommunal makt. Når de fem politikere Aina Borch (AP), Rune G. Rafaelsen (AP), Hans-Jocob Bønå (H), Steinar Halvorsen (H) og varaordfører Marianne Sivertsen Næss (AP)  trer ordførerkjedet over hodet og samlet skriver et innlegg med skarp kritikk av ”aktivistene” i Alta – da leser de som har tilgang til media ordførernes frustrasjon. Når disse ordførerne også formidler at ”aktivistene” i Alta har så stor makt at rikspolitikere ”lot seg bruke” av oss – da viser de fem politikere at de bruker sin ordførermakt for å tjene egne interesser.

Og hva er ordførernes interesser? Innlegget viser tre viktige elementer – slik jeg ser det. Opprettholdelse av arbeidsplasser i Hammerfest er førsteprioritet. Andreprioritet er å opprettholde en sykehusstruktur som ikke er forenelig med den demografiske endringen som er i dagens og fremtidens Finnmark, ei heller de klimatiske utfordringer vi står overfor med et klima i endring. Til sist – ordførerne viser at økonomien er den viktigste prioriteringen for dem – ikke livene til menneskene som bor i Alta- og Kautokeinoregionen.

Kunnskapsløs makt, eller maktarroganse er farlige verktøy – særlig når ordførere bruker sitt ordførerkjede for å få oppmerksomhet rundt sin frustrasjon over Altafolk som ønsker en konsekvensutredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark – slik norsk lov pålegger alle andre kommunale og statlige instanser å gjennomføre når de skal gå til innkjøp av noe så lite og ubetydelig som 1.000 binders.

Irene Ojala.  Foto: Rolf Edmund Lund

Det er interessant å se ordførere fra regjeringspartiet Høyre gå arm i arm med Arbeiderpartiet – mot en felles fiende – Altafolk. Men jeg undrer på om disse ordførerne forstår hvem ”aktivistene” de frustreres over egentlig er – hvem gikk i folketog for akuttsykehus til Alta? Hvem er Altafolkan som skriver tusenvis av postkort som finner veien til våre folkevalgte? 

Jeg begynner med meg selv. Jeg er født i Vardø og oppvokst i fiskeværet Kiberg – et fiskevær som hadde 600 innbyggere, skole, fire butikker, en kiosk og fem fiskebruk – men som i dag ligger ribbet tilbake. Jeg er altså en av mange ”Altafolk” som har opprinnelse på kysten av Finnmark. 

For det har seg slik at ”Altafolk” er folk fra hele Finnmark. Folk fra Øksfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes, Båtsfjord, Mehamn, Lakselv, Karasjok, Tana, Kautokeino, Russenes og Rustefjelbma - Ja, til og med folk fra Hammerfest har bosatt seg i Alta - og gjort Altafolk av seg! Hvorfor har de det? Jo av ulike grunner, været, naturen, fjorden eller fordi de fant kjærligheten i nettopp Alta.

Jeg ønsker på ingen måte å virke uhøflig, men det er underlig at dere kystfolk våger å rakke ned på naboene deres sine barn som har bosatt seg i Alta. Til dere som har familiemedlemmer som har valgt Alta som sin by: Hvordan kan dere se barn- og barnebarna, familiens Altafolk i øynene - samtidig som dere stilletidende aksepterer at deres egen ordfører rakker ned på deres nærmeste families ønske om en konsekvensutredning  - en konsekvensutredning som kan sikre din datter, sønn, barnebarn eller tantebarn en trygghet ved sykdom eller fødsler. Hvordan våger dere å takke nei til kunnskap?

Så til dere alle som har valgt å bli Altafolk - Fortell familiene deres om at det er dere, barna deres og kystfolkets barnebarn eller søskenbarn som ønsker trygghet og et godt Akuttsykehus i byen dere har valgt å bo i. Det er ingen konkurranse. Kirkenes sykehus, Hammerfest Sykehus og Alta Sykehus kan samarbeide til beste for hele befolkningen i Finnmark – det må være målet. Vi samarbeider for at folk fra Båtsfjord og Berlevåg slipper å bli transportert landeveien på ryggen i en sykebil over Gednje eller Kongsfjordfjellet, ned til Tana over Hauksjøen til Kirkenes - i all slags vær. Kautokeino- og Altafolk har, gjennom selvopplevde erfaringer, med lang vei på ryggen i sykebil, forståelse for at folk i Båtsfjord og andre steder langs kysten har behov for - og rett til - et helikopter som kan ta den syke direkte til et akuttsykehus i vårt vakre fylke.

Mitt mål er at politikere i hele Finnmark forstår at syke mennesker ikke er en økonomisk ressurs som skal gi helseforetak overskudd. Syke mennesker reiser til sykehus for en eneste grunn: for å bli frisk. Vi, folket, må i fremtiden ikke velge politikere som kun ser økonomi i helseforetak som det viktigste. Vi må velge politikere som vektlegger God kvalitet på pasientens helbred og tillit til legers legegjerning – og ikke minst gi leger tillit slik at de kan gjøre det de har utdannet seg til – gjøre sitt beste for at pasienten skal bli frisk. Til dere kystfolk som har familie i Alta:  Lytt til hva vi faktisk sier – lån ikke øret til ordførere eller andre som plukker setningene våre fra hverandre og lager sine egen virkelighet. Ordførere har makt – men ikke all ordførermakt gir rett maktutøvelse.

Av Irene Ojala

Skribent, Arctic Footprints