– Vi trenger politikere med ryggrad, som tør å kjempe for det som er rett

– De serverer det komplette svada av et innlegg!

Trine Noodt (V).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Fire ordførere og en varaordfører i Finnmark serverer det komplette svada av et innlegg for å bortforklare hvorfor partiene deres har vendt velgerne ryggen i det som kanskje betyr mest for alle: Å redde liv når minuttene teller. 

Den 26. august gikk 10.000 innbyggere i folketog i Alta fordi de ikke lenger kan tåle å leve uten akuttsykehus. Folk kom sammen for å si at nok er nok. Alt for mange har fått sine liv ødelagt som følge av for lang reisevei til sykehus. Men var noen av de fem ordførerne fra  Arbeiderpartiet og Høyre tilstede og hørte på folk? Nei. Istedenfor serverer de til riksmedia en nærmest paranoid historie om en by og bortskjemte altaværinger som vil stjele et sykehus fra Hammerfest. Slik er det ikke. 

Sykehusstrukturen i Finnmark savner sidestykke i Norge: 1/3 del av befolkninga har 2-4 timer til nærmeste akuttsykehus. Det er uakseptabelt. Sykehusstrukturen har aldri vært utredet. Alle andre steder i landet utredes ulike lokaliseringsalternativer når nytt sykehus skal bygges. Bare ikke i Finnmark. To helseministre har pekt på kartet og Hammerfest, og sagt at der skal sykehuset i Vest-Finnmark ligge. At 25.000 mennesker står igjen uten nærhet til akutthjelp ser ikke ut til å ha gjort nevneverdig inntrykk på verken myndigheter, helseforetak eller politikere. Mest skuffende av alt er det at våre egne politikere snur ryggen til befolkninga.  

Ingen vil ta fra Hammerfest noe sykehus. Kravet er to sykehus i Vest-Finnmark. Fjellovergangen mellom Hammerfest og Alta var stengt over 100 ganger denne vinteren. På NRK TV i vår sa tidligere helseminister Jonas Gahr Støre at det var riktig av Stortinget og gripe inn og opprettholde akuttilbudet ved Odda sykehus, fordi det var fare for stengt vei til neste sykehus. Merk: Fare for stengt vei. For Alta og Kautokeinos befolkning VET vi at veien med sikkerhet blir stengt hver vinter. (Det var etter dette intervjuet at folk fikk nok, og gikk i gatene i protest.) 

Nettopp derfor må det være et akuttsykehus på begge sider av fjellet. Vanskeligere er det ikke, og det sikrer at ytterligere 1/3 av Finnmarks befolkning får akseptabel nærhet til akutthjelp når det står om liv.

Finnmarkssykehusets strategiske plan for sykehusstrukturen i Finnmark bygger på sviktende grunnlag – fordi fakta mangler. Hva som samlet gir det beste tilbudet, hva som er til beste for pasientene og hva som gir et akseptabelt akuttilbud for hele befolkningen i vest Finnmark er aldri utredet. Alle forhold er ikke tatt i betraktning så lenge en ikke har utredet et akuttsykehus i Alta. Dagens struktur med kun ett akuttsykehus i Hammerfest for hele Vest-Finnmark er rett og slett et uforsvarlig akuttilbud for alle som bor i Alta og omegn. 

Det foreligger en rapport fra det anerkjente firmaet Oslo Economics, som konkluderer med at dersom valget står mellom et sykehus i Alta eller i Hammerfest, vil en lokalisering til Alta gi flere innbyggere, enn dagens løsning, nærhet til akuttsykehus og det beste tilbudet totalt sett. Dette er nye fakta som artikkelforfatterne påstår ikke finnes, og som tilsier at det må gjøres en helhetlig utredning før en investerer i nytt sykehus. 

Folk har grunn til å føle seg sviktet. Hvilken annen by i Norge med over 20.000 innbyggere har over 2 timer til sykehus? Ingen. Den neste byen på Altas størrelse har 35 minutter. Ambulansefly til UNN i Tromsø fremstilles av de 5 ordførerne som den reneste gullbilletten, men lufttransport kan aldri erstatte umiddelbar nærhet til akutt hjelp. Dette flyet er dessuten ofte på oppdrag eller brukes til pasienttransport over hele Nord Norge. 

Ja, vi trenger politikere med ryggrad. Som tør å kjempe for det som er rett, og som orker å stå i stormen og motstanden fra makta som rår. Når folk marsjerer i gatene fortjener de å bli møtt av de som tar avgjørelser på vegne av dem. Det står respekt av politikere som Trine Skei Grande og Terje Søviknes som faktisk kom for å lytte til folk. Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet og Høyre i Finnmark også kunne vise folk den samme respekten, og stått sammen med befolkninga i kampen om et likeverdig akuttilbud. 

Ja til tre akuttsykehus i Finnmark! 

Trine Noodt

Gruppeleder Finnmark Venstre

og sentralstyremedlem