– Jorden er flat, ifølge Alf og Ingalill

– De tegner kart uten hensyn til terreng.

Steinar Hardersen.  Foto: Lill Vivian Hansen / arkiv

Meninger

Noen har stor makt. I Finnmark Arbeiderparti sitter makten på toppen. De tegner kart uten hensyn til terreng. De bare vedtar at terrenget passer kartet sitt.

Kopernikus og særlig Galilei kom i unåde hos datidens maktelite, da de påsto at jorden ikke var universets sentrum. Men i Finnmark Arbeiderparti er det heliosentriske verdensbilde slik at Finnmark Arbeiderparti fremdeles er sentrum. Partitoppene kan bare politisk vedta at slik skal fakta forbli.

Ingalill og Alf sier at det er gjort bindende politisk vedtak at Alta ikke skal ha akuttjeneste eller fødeavdeling.

Uttalelser fra nåtidens vitenskapsfolk, så som Oslo Economics, teller ikke for Ingalill. Altajentene skal fortsatt tvangssendes til Hammerfest sykehus.

Fra vont til verre

Om Ingalill skulle komme inn på Tinget, og Arbeiderpartiet skulle vinne valget, mister også vi Altaværinger «Fritt sykehusvalg». Arbeiderpartiets helsetalsperson og ev. påtroppende helseminister, Torgeir Micaelsen, sier til «Dagbladet» den 19. juni:

«Vi skal erstatte privatiseringseksperimenterende Høyre/FRP har forsøkt seg på, blant annet fritt behandlingsvalg, som er en dyr, byråkratisk ordning som ikke har fungert noe særlig».

Dermed strupes Altafolks mulighet til å bli behandlet av andre leger annensteds enn hos overlegevikarer ved Hammerfest sykehus. Tvangstransporten over Sennaland blir total for oss Altaværinger.

Fra vont til enda verre

Ingalill og partiet hennes vil reversere samarbeidet med Troms og Finnmark fylke, selv om Stortinget har vedtatt fylkessammenslåing. For Alta passer sammenslåingen godt. Vi gidder ikke lenger å ta Finnmark fylkeskommune på alvor (les sykehus- og Bruersaken). Finnmark Arbeiderparti har hatt Vadsø som sin egen lekegrind, over 40 mil øst for Alta. Få fra Alta besøker Vadsø – uten at de må. Derimot besøker vi Tromsø så det holder, både med armen i fatle eller som ellers friske. Tromsø er nærmere Alta enn Vadsø. Nordreisa og Kvænangen er våre nabokommuner langs E6.

For Vadsø by passer sammenslåingen også perfekt. Byens ordfører jubler med å bli garantert et forsterket fylkesmannsembete i Vadsø.

For Finnmark Arbeiderparti betyr sammenslåingen at de mister lekegrinda si. Vårt nabofylke får et aktivt ord med i laget her nord.

I Troms fylke, Harstad, Tromsø og Alta er ikke jorden fremdeles flat. Det bør Alf og Ingalill innse.


Av Steinar Hardersen