– Oljearbeiderne har vært våre helter

– Vi fått en svart-hvitt debatt om olje- og gassnæringen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), her under den offisielle åpningen av Ivar Aasen-feltet i februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

Meninger

I Norge har vi fått en svart-hvitt debatt om olje- og gassnæringen. Enten er du for olje og gass, eller så er du for å redde klima og kloden.

Sannheten ligger som alltid en plass i mellom.

Alle seriøse scenarier, også de som legger til grunn at vi skal nå målene etter Parisavtalen om maks to graders oppvarming, viser at vi skal ha en stor andel olje og gass i verdens enerigmiks i overskuelig fremtid.

I vår la f.eks Det internasjonale energibyrået (IEA) og fornybarorgansasjonen IRENA frem en felles rapport. Her legger IEA til grunn at vi skal ha ca 40% olje og gass i 2050 – i et scenario der vi faktisk når togradersmålet. Det betyr at vi må bygge ut store mengder fornybar energi, men at det også må investeres mer i olje- og gassutvinning fordi eksisterende felt gradvis tømmes.

Samtidig har IEA lagt frem sin Norway Review 2017, der de vurderer energiforvaltningen i Norge. En av anbefalingene er at Norge bør fortsette å lete etter mer olje og gass, og produsere det vi kan i årene fremover. 

Verdens befolkning øker, og vi ønsker å løfte flere ut av fattigdom og opp i levestandard. Det krever mer energi. I tillegg peker IEA på at vi i Norge bare har halvparten så høye CO2-utslipp fra vår oljeproduksjon som snittet av verden ellers. Norges produksjon er også viktig for forsyningssikkerheten i Europa. Vi bør ikke bli for avhengig av produksjon fra mindre stabile petroleumsregioner som Midtøsten.

Fremskrittspariet vil derfor satse videre på olje- og gassnæringen i Norge.

Med nær 200.000 sysselsatte har vi en unik kompetansebase i denne sektoren. Vi har 50 års erfaring fra trygg offshore olje- og gassutvinning på norsk sokkel, og er verdensledende innen subseateknologi. Denne kompetansebasen må fremtidige generasjoner få utvikle videre, og da er tilgang til nye leteareal avgjørende. Leteaktivitet gir mulige funn, som ender med utbygging, arbeidsplasser og inntekter til velferden vår.

Det dreier seg om barnehager, skoler, helse, omsorg, politi, forsvar og samferdsel. Velferdstjenester som vi i dag kanskje tar for gitt?

Oljearbeiderne har vært våre helter – og sikret oss en velstandsutvikling vi bare kunne drømme om før oljeeventyret startet. Hittil har olje og gass gitt svimlende 13 000 milliarder kroner i verdiskaping til landet. I tillegg kommer verdiskaping fra tjeneste- og leverandørindustrien som er knyttet til olje- og gassnæringen.

Nå tar flere parti til orde for en styrt avvikling av næringen. Det ville blitt en katastrofe for velferden vår, og for de nesten 200 000 som i dag er sysselsatt i olje-, gass- og leverandørindustrien langs hele kysten.

Og det er dårlig distriktspolitikk. Dette er en næring som har gitt arbeidsplasser og store lokale ringvirkninger i hele landet. Fra sør til nord. Slik vil det også bli i fremtiden.  Samtidig skal vi bygge opp nye næringer, som havbruk og mineralutvinning på sokkelen, slik at vi får flere ben å stå på. Men det er ikke enten eller, det er både og.

Derfor vil Fremskrittspartiet fortsatt føre en offensiv politikk for tildeling av nye leteareal til olje- og gassnæringen. Vi vil sikre næringen langsiktige og stabile rammevilkår, og satse på petroleumsforskning og –teknologiutvikling. Det dreier seg om arbeid og velferd for fremtidige generasjoner. Med FrP er fortsatt lov å være stolt av å jobbe i olja!

Terje Søviknes (FrP)

Olje- og energiminister