– Hvorfor er politikerne så tafatte?

– Vi er jo bare 75.000 personer som står med hatten i handa.

Ole Hammari.  Foto: Arkiv

Meninger

Ja, så er vi ikke kommet lenger enn vi var for 4 år siden. Fortsatt kun et parti som står på for sykehus til Alta, nemlig Venstre.

Ved forrige valg for 4 år siden var det tross alt 2 partier, da var partiet, eller «bevegelsen» Sykehus til Alta også på banen, men dessverre ble dette ingen suksess, altaværingene visste da at sykehussaken ikke var noe å bry seg om. Hadde altaværingene da gitt sin fulle støtte til saken og vist de andre mer etablerte partiene, at det med sykehus betydde noe for altaværingene, men nei, de viste at saken ikke betydde noe den gang, kanskje heller ikke nå, vi har det jo så bra, klager og syter, men gjør ikke noe med det. Men nå ser vi resultatet av dette, alle etablerte partier tar ikke sykehussaken på alvor, unntatt Venstre, de andre får jo sine stemmer uansett, dessverre er altaværingene tro mot sine parti, selv om de blir «pissa» på.

Hvem har så skylda for at vi er kommet dit vi er i dag, jo det er enkelte partierpamper som ikke tør å si fra hva som er det beste for folk, ikke bare i Alta, men i store deler av Vest-Finnmark, men har vært mer interessert i egen vinning og fremgang, enn hva som er viktig for befolkningen i Vest-Finnmark, ikke bare for oss i dag, men i generasjoner etter oss. Denne saken er viktig for liv og helse, ellers i samfunnet gjøres alt som er mulig for å ta vare på liv og helse, men i denne saken er det vanskelig å komme med dette på banen. Synd ikke Arbeidstilsynet har noen paragrafer de kan kommet med, som de ellers frambringer i samfunnet forøvrig.

Jeg hadde den ære å stå på lista til «partiet» Sykehus til Alta ved forrige valg. Var også med på stand o Alta sentrum der jeg hadde gleden av å møte blant annet Aps store mann, nå stortingsrepresentant Kåre Simensen, og ble nærmest mobbet for at vi gikk på banen med denne saken. Det ble jo så bra med nærsykehuset, de hadde jo fått så gode avtaler med hvordan helsetilbudet til altaværingene skulle bli. Ap har den største skylden for at vi er der vi er i dag, hadde de profilerte partipampene tort å stå fram og ikke bare tenkt på seg selv og hvordan de skulle få makt i partiet, hadde nok saken stått seg annerledes i dag. Også Høyre-folk som jeg møtte på stand for 4 år sida påpekte at Sykehus til Alta ville ødelegge for det som de hadde klart å få til, alt det gode som skulle være med i det ny «helsesenteret», det skulle bli så bra så. Stakkars enfoldige tro partifolk, dere må bare stole på alt som serveres fra Oslo, der er de så flinke så og vet hva som er best for oss her oppe i gokk. Vi betyr dessverre ikke så mye, vi er jo bare 75.000 personer som står med hatten i handa og tar imot det vi blir tilbudt. Slik har det vært fra Norge ble selvstendig og er det den dag i dag.

Ikke nok med det så har finansminister Siv Jensen, i sin høye person, tatt seg tid til å være i Alta og fortelle at vi må være fornøyd med det vi får, vi får jo en utbygging i helsesektoren på kr. 200 mill, det må vi jo være fornøyd med. En sykehusutbygging vil jo komme på opp mot 2 milliarder og det er jo alt for mye for å kunne ta noen pirker, og blodprøver.

Også Høyres Frank Bakke Jensen har vært i Alta og kommet med «glade» valgløfter: «Altaværinger dokker er noen sytekoppa, dokker må bare være fornøyd, dokker har det så bra.»

Det som forundrer meg er imidlertid hvordan de lokale politikerne logrer med halen når de får besøk av partikolleger høyere oppe i partiet, da er de ikke så flinke til å si fra hva de mener og står for, men det er vel slik systemet er, de må vel sikre seg en mulig posisjon i partiet framover.

Jeg blir dessverre skremt når en finansminister ikke ser at det er samfunnsøkonomisk vinning å ha et sykehus i Alta. Det må jo være mer viktig å få behandlet flest mulig pasienter for de pengene man har. De viser til en utredning som Finnmarkssykehuset har gjort, hvem har sett den? Kanskje Siv og Frank har lest den i smug på et av sine «interne» møter.

Et lite eksempel som jeg tror finansministeren også forstår: Siv i 1. klasse har fått 10 kr av sin bestefar for å kjøpe epler, i Alta koster et eple 3 kr og i Hammerfest koster et eple 5 kr. Læreren spør da Siv hvor hun vil kjøpe eplene. Etter en lang betenkningstid svarer Siv: Jeg vil kjøpe i Alta, for da får jeg mest for pengene. Bra, svarer læreren, men hvis du får 2 milliarder kroner for å behandle pasienter: i Alta koster det kr. 100.000 pr behandling og i Hammerfest koster det kr. 200.000 pr behandling, hvor vil du da behandle dem? Siv svarer: Det blir for vanskelig for meg jeg har bare lært å telle til 20.

Et siste sukk: Hvorfor er Finnmarks politikere så tafatte når de kommer på tinget? Det er kun en fra Finnmark som man kan si har betydd og gjort noe for Finnmark de siste 40-50 årene, det er er uten tvil Anders Aune, og han var dessuten ikke fra Finnmark. Kanskje derfor.

Ole Hammari

Medlem Alta kommunestyre, Frp

(ikke til evig tid!)