– En meningsløs kobling

Rasmussen: Ballo med lyskespark til Alta.

Olav Gunnar Ballo.  Foto: Arkiv

Meninger

Ballo ble overasket over at ungdom i Loppa måtte reise bort for å ta videregående opplæring. Med sine 12 år på Stortinget har han funnet ut mer om disse tilbudsforskjellene. Han mener at det er urimelig at elever på mindre steder må reise bort for å ta videregående opplæring. Han gjør en meningsløs kobling av dette misforholdet til Altaregionens kamp om bedre helsetjenester, og stempler det lokale folkeopprøret som forstemmende. Oppslag i lokalavisene og på sosiale medier viser at mange Altaværinger føler seg dolket i ryggen av en profilert helsepolitiker, med base for tiden i Loppa. Et lavmål av argumenter mot sykehus, som Ballo legger for dagen, vil nok heller bidra til å tenne kampgløden hos et voksende antall sykehusforkjempere.

Så til Alta Kraftlag og vedtaket om å stille Altagårdseiendommen til disposisjon for etablering akuttfunksjoner og fødetilbud for Altaregionen. Et enstemmig styre og et klart flertall i årsmøte (12 for og 2 imot) ønsker å støtte befolkningens legitime krav om bedre helsetjenester i Altaregionen. Erfaringsvis vet vi at etablering av sykehus (med akuttfunksjon og fødetilbud) er arealkrevende. Alta Kraftlag eier en stor og attraktiv tomt (omtrent samme størrelse som tomta til Kirkenes nye Sykehus) ved Alta lufthavn og nær Alta havn og E 6, som kan være et godt alternativ til sykehustomt. Kraftlaget tar ikke stilling til hvilket tomtealternativ som er det beste for en sykehusetablering. Det vil fagfolkene finne ut når den tid kommer. Du har tydeligvis svaret, men dessverre stoler jeg ikke på at du har fasiten. Selv om du ikke er konsultert i saken, så burde du vært stor nok til la være å harselere med dine tidligere sambygdinger som benytter seg av sin demokratiske rett til kjempe for et bedre helsetilbud. 

Det skal investeres milliardbeløp av skattekroner i nye sykehusbygg i Finnmark. I andre deler av landet krever regjering og storting at det foreligger grundige analyser av fremtidige behov og struktur før vedtak om investering fattes. Men dette gjelder tydeligvis ikke for Finnmark. Hvorfor er det slik? Er man redd en utredning vil gi svar som politikerne ikke ønsker skal tilflyte befolkningen?

Odd Arne Rasmussen