– Hammerfest har desidert lavest andel av pasientgrunnlaget

– Kun Bodø og Tromsø tilfredsstiller befolkningskravet.

Hammerfest sykehus.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Til Tom Mortensen.

Du har tydeligvis funnet kapittel 10 i rapporten fra Oslo Economics (OE) som et godt kapittel. Siden rapporten kom ut, har vi fått en ny sykehusplan. I rapporten sier OE;

Regjeringen vil (...) foreslå en veiledende grense for akuttkirurgi på 60–80 000 innbyggere.

Nå mener ikke regjeringen at dette er absolutte grenser, og de har tydeligvis måttet bite i seg en del av forslagene som ble luftet i en tidlig fase. For i sykehusplanen som ble lagt frem, opprettholder man derimot en rekke sykehus over hele landet med atskillig lavere befolkningsgrunnlag. Og en av grunnene til dette er faktisk faglige vurderinger som har blitt spilt inn. I nord har vi 11 sykehus. Kun Bodø og Tromsø tilfredsstiller befolkningskravet. De andre ni ligger langt under. Faktisk har Hammerfest Nord-Norges 3. største sykehus, men som vertskommune har byen nest lavest innbyggertall.

– Jeg ber ordføreren lese rapporten

Leser man ikke utredninger man bestiller?


I utredningen, kapittel 10, tar OE for seg transportbesparelser, økte driftskostnader og generelle utgifter med å ha to sykehus. Som jeg skrev i mitt innlegg, er jeg helt enig i at løsningen med to sykehus er en dyrere løsning, samfunnsmessig. Men igjen, jeg tenker pasientenes krav om trygge, likeverdige tjenester. Og ja, i Finnmark koster det mer å opprettholde dette.

Et av momentene OE tar opp, er reisebesparelsene ved to sykehus – 42% reiseavstand i forhold til dagens avstand, med en besparelse inntil år 2040 på 1,7 milliard. En av grunnene til at det i Finnmark fraktes pasienter i så stor grad, er selvsagt lange avstander. Men også at Hammerfest som vertsby kun har 22% av befolkningsgrunnlaget i egen by. Jeg har sett litt på hvordan dette er i resten av Nord-Norge:

Helse Nord - Størrelse på vertskommune sett i forhold til pasientgrunnlaget

Hvor mange av pasientene tilhørende et sykehus innenfor Helse Nord bor på/nært stedet der sykehuset ligger?

Denne tabellen: I snitt bor 49% av pasientgrunnlaget i vertskommunene. Men egentlig er tallet høyere for Helse Nord, da jeg ikke har tatt med sykehusene i Bodø og Tromsø. 

Mosjøen: Har desidert høyest andel av pasientene i egen kommune - 82%.

Vesterålen: Sortland ligger bare 27 km unna, og med de to kommunene samlet har de 60% av pasientene svært nært.

Gravdal: Dekning lik snittet. Svolvær (9350 innbyggere) ligger 73 km unna sykehuset (1 time). Gravdal + Svolvær gir 89% dekning.

Sandnessjøen: Brønnøysund (7962 innbyggere) ligger 92 km unna sykehuset. På grunn av ferge er det tidsmessig lang avstand til sykehuset.

Hammerfest: Med kun 22% andel har sykehuset desidert lavest andel av pasientgrunnlaget i egen kommune, samt lengst avstand og flest værutfordringer. Over 40000 pasienter i Vest-Finnmark må med andre ord fraktes over avstand i akuttsituasjoner. Det er flere enn pasientgrunnlaget på samtlige av de andre 8 sykehusene i nord (unntatt Tromsø og Bodø). Det er her flest pasienter må fraktes, og de fraktes lengst.

Ved en deling av sykehuset i Vest-Finnmark mellom Hammerfest og Alta, vil Hammerfest komme opp på 44%, litt under snittet. Alta vil få høye 72%.

Og så kan man tilslutt spørre seg hvorfor argumenter som lange avstander, utrygge veier, økende turisme og så videre, er så viktig i andre deler av landet. Hvorfor er det 8 sykehus på kysten mellom Førde og Trondheim – og det niende i Levanger, rett nord for Trondheim? Avstand – litt lenger enn Hammerfest – Kirkenes?

Lars Abrahamsen