– Vi må karttlegge de som sliter

– Snakk med de.

Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix 

Meninger

Viser til innslag i NRK nordnytt 26. april der eks-rusmisbruker Hans Jørgen Andersen kommer med et varsku om hvordan narkotikabruk brer seg blant unge i Alta. NRK og ungdomsrådsrepresentanten Mads Suhr Pettersen bidrar begge til å tåkelegge problemet Andersen bringer frem i lyset, og mener Andersen overdriver omfanget av misbruket i byen. Begge parter er også, dessverre for mange, på ville veier når de velger svare på Andersens bekymring.

Pettersen mener problemstillingen er stigmatiserende, men han må ikke glemme at han her faktisk er representant for en mangfoldig gruppe unge der også noen har behov for en hådsstrekning, ikke bare på grunn av faren for å falle ut i rusmisbruk, men fordi de trolig på forhånd er rammet av store og sammensatte problemer i forhold både til gjennomføring av utdanning eller det å få en jobb å leve av.

Jeg råder Pettersen å begynne å snakke med og se andre unge som sliter, og tenke mindre på traumatiseringen av de som tross alt klarer seg godt i sammenlikning.

NRK viser til den såkalte UNGDATA-forskingen som ble presentert høsten 2016; -Et forskingsprosjekt som fikk stor oppmerksomhet da forskerne konkluderte med at unge i dag i motsetning til tidligere, fremstår som veltilpassede og hjemmekjære. UNGDATA mener videre at man i forskingsmateriellet så at bruk av blant annet cannabis hadde gått drastisk ned. Men, denne rapporten har en kritisk mangel, og det er at dataene man her har analysert bare tar for seg svar fra ungdom som går i skolen. Man vet rett og slett ikke noe om hva situasjonen eller tallene er for de som har falt ut, noe vi i Finnmark må passe oss vel for å gå glipp av all den tid vi har det største frafallet i landet.

Andersen viser i reportasjen til ungdom som har falt utenfor, en gruppe som typisk er i faresonen i forhold til rekruttering til rusbelastede miljøer. Denne gruppen er ikke tatt med i bildet UNGDATA-prosjektet her ønsker å fremstille av norsk ungdom. Andersen har rett i at man både bør og må tørre å se på dem som har falt ut.

Det er derfor synd at man fortsatt bruker denne forskingen som et eksempel på å roe ned stemmene som advarer mot at deler av den unge befolkningen har det ille, at mange er i fare, og at man må begynne å ta grep for å demme opp for de problemer som følger med frafall. Og sist, men ikke minst: Som befolkning kan vi rett og slett ikke godta at man her konkluderer og friskmelder en hel generasjon uten å engang ha prøvd å karttlegge gruppene som sliter.

Elisabeth Johnsen, Alta

Rødts listekandidat 2