– Det er på tide å gi Alta et skikkelig løft

– Det burde ikke være tvil om hvor milliardinvesteringene i det nye helsefinnmark skal ligge.

Helseminister Bent Høie (H).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Med over 20.000 mennesker bosatt i Alta burde etter normalt skjønn ikke være tvil om hvor milliardinvesteringene i det nye helsefinnmark skulle ligge – alt annet er både uklokt og feil bruk av fellesskapets penger. Hammerfest har olje. Kystfinnmark har fisk. Alta har kjøpesentre og entreprenører. Men leser i ny og ne at kommunen har «trang» økonomi og med mye ugjort! Høie – Alta trenger et skikkelig løft nå! Det er ikke for seint og snu, selv om dere har «valgt» Hammerfest så langt. Husk at du har ansvaret å flytte på over 20.000 mennesker istedenfor 10000 (isolert sett per by) når folk trenger det. Jeg selv er fra kystfinnmark, og

ville helt klart foretrukket Alta fremfor Hammerfest ved mitt sykehusvalg.

  Hammerfest får alene en plass mellom 150 og 200 millioner i eiendomsskatt i året bare fra Melkøya(!) – mener å vite. Så det kan ikke akkurat sies at Hammerfest sliter med økonomien i så måte. Bygg nytt sykehus i Alta, riv ned det utdaterte og dårlige delene av sykehuset i, og bygg om til et spesialistsenter i Hammerfest. En slik løsning vil opprettholde bl.a beredskapsdelen i Hammerfest-regionen. Og jeg er ganske så sikker på at om Alta, som heller ikke er «verdens navle, fikk sykehuset, så mener jeg det ville bli langt lettere og rekruttere leger og spesialister som kanskje også ville bosette seg i Alta og omegn.

Det er på tide å gi Alta et skikkelig løft nå; så stå på alle som jobber for sykehus til Alta. Og ja, om UNN blir hovedsykehuset i Finnmark så kan det kanskje være like greit.

NB! Håper du ikke ofrer Finnmark som en «lett» utvei kontra Møre og Romsdal-saken.

Rolf M. Hagen