– Jeg velger å se utspillet som følge av mangel på kunnskap om debatten

– Dette er ikke et uttrykk for Finnmark Høyres meninger.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Bjørn Egil Jakobsen

Meninger

Det er sjelden jeg griper til pennen og motsier en annen fra Finnmark Høyre, men når jeg leser innlegget til fylkestingsrepresentant Kristen Albert Ellingsen fra Alta, kan jeg ikke la være.

Han opptrer som om han representerer Finnmark Høyre i sitt syn på VargsundXpressen, og i litt mindre kontroversiell grad i skolepolitikken. Dette påkaller oppmerksomheten til mange i spesielt Hammerfest Høyre, og kanskje spesielt til meg som har vært medlem i Finnmark Høyre i 49 år og vet stort sett hva partiet har stått for helt siden Erling Norviks tid.

Jeg velger å se hans utspill som følge av mangel på kunnskap om debatten, og som et soloutspill, og ikke et uttrykk for Finnmark Høyres meninger.

For det første, debatten startet svært tidlig omkring VargsundXpressen, og av de som startet den offentlige debatten var blant andre jeg, som ikke kan smykke meg med å være fylkestingsrepresentant, men vil fortsatt mene at jeg som kommunestyrerepresentant i Hammerfest, faktisk også representerer Høyre på et minst like viktig nivå akkurat i denne sak.

En annen feil Kristen gjør seg skyld i, er å påstå at denne debatten bare gjelder det han kaller ordførerpartiet i Hammerfest. Det er helt feilaktig. Ordførerpartiet ga faktisk til å begynne med full støtte til Bakkens opplegg. Det var først i februar 2016, en overraskende opposisjon til fylkespartiet i Ap, bestående av ordførerpartiet tok offentlig til ordet i debatten. Før den tid, var det faktisk meg, fra Hammerfest Høyre, og Reidar Johannsen fra SV, som ledet an i den offentlige debatten, sammen med først og fremst befolkning og industri i Sørøysundet og Sørøya. Kurt Methi i Ap kom inn ganske sent, med ryddige tall og fakta, og man kan selvsagt mene hva man vil om å blande midler avsatt til kommunikasjon sammen med skolepolitikk, men han presenterer faktisk fakta i sine innlegg.


– Hele innlegget faller på sin egen urimelighet

– Har de glemt egen partitilhørighet?

Det er helt klart, at når vi får partsinnlegg fra Kristen i Alta, og under Finnmark Høyres fylkestingsgruppes flagg, så påkaller dette at Finnmark Høyre tar et standpunkt i saken, og ikke minst fylkestingsgruppa flagger hvor de står. Den oppgaven bør tilfalle lederen i gruppa og leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik. Er fylkestingsgruppa delt i sitt syn, så er det også viktig å få frem, men deres delthet trenger ikke være et uttrykk for hva Finnmark høyre mener. I en såpass viktig sak som dette er, er det viktig at både partiet og fylkestingsgruppa tar klare valg, og gjerne tillater medlemmer å ta dissens. Siden saken ikke er en programsak fra sist valg, bør fortsatt takhøyden i partiet være stor. Men da må dette skje klart og tydelig, og ikke med avisinnlegg hvor en representant tar på seg en rolle han klart ikke har.

Ingen i Finnmark Høyres fylkestingsgruppe har spurt oss i Hammerfest Høyres kommunestyregruppe hva vi mener, og det er vel kanskje viktig å gjøre før man fatter et standpunkt? Verdispørsmålet i denne saken er enkel, skal vi virkelig bruke over 17 millioner i ei båtrute det faktisk ikke er bruk for, og hvor den er direkte ubrukelig for flypassasjerer fra Hammerfest som flyr over Alta? Skal vi slik fremme bruken av bil, siden man i ruteoppleggene har vanskeligjort bruk av buss også?

Og, skal dette gå på bekostning av både industri i distriktene, og folkene som bor der, som ikke har tilgang til buss, bil og fly, men som er totalt avhengig av båttransport? Bruken av VargsundXpressen er i størrelsesorden ca det samme man kan fylle i en liten buss, uten behov for å ta last, og samtidig bare benytte halve setekapasiteten.

Transportøkonomisk institutt har også sett litt på dette, og kommet med knusende uttalelser om sløsingen. Skal vi også fortsette å benytte en båtrute som faktisk benyttes av mindre passasjerer enn man godt får plass til i bussen, som brenner av mindre enn 80 liter diesel T/R Alta Hammerfest, sammenlignet med en båt som svir av mellom 800-1000 liter på samme rundtur.(2x 2000 Hk motorer)

Dette er verdispørsmål som også omfatter lojalitet for de svakeste gruppene i distriktet, og som også er viktig i «det grønne skiftet» som morpartiet snakker om for tiden. Dette bør Finnmark Høyre diskutere, og jeg beklager at jeg tvinges til å ta dette i offentlige fora, men Kristens utspill gjør dette faktisk nødvendig.

Ole Martin Rønning

Høyrepolitiker

Ole Martin Rønning.  Foto: Vidar Kristensen