Oppdatert

Nedsnakking fra mørkeloftet

– Det er lov å debattere om det finnes en terskel for hva det offentlige skal betale for at hyttefolk skal komme seg frem og tilbake.

SE DER, JA: Det finnes dem som har sansen for VargsundXpressen.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Det er nok å si «Alta», så rasler det på det politiske mørkeloftet. Ut kommer de største sjåvinistene med patos og innlevelse, enten det er helsetilbud i Alta eller fornyelse av et felles kommunikasjonstilbud som truer freden. Deretter gjelder det å holde liv i fiendebildene med selektiv hukommelse.

I leserinnleggene sine nøyer både Tom Mortensen og Reidar Johansen seg med å lese fragmenterte overskrifter i FD, i stedet for å forholde seg til at Altapostens lederartikkel dreide seg om forlengelsen av en prøveperiode på to rotasjoner for VargsundXpressen. I min verden er det både trist, uklokt, smålig og pinlig at helseforetaket og Hammerfest kommune vender ryggen til et prosjekt i regi av Finnmark fylkeskommune. Det handler på ingen måte om generelle betraktninger om Hammerfest-politikerne. Det gjør sitt ytterte for sin kommune  – og selve hærføreren Alf E. Jakobsen har mang en gang fått karakteren «best i klassen» hos Altaposten. Så får han leve med at ikke alle klapper i hendene hver gang det kommer en ytring. Det kan til og med være sunt. 


– Må gjerne ha sine konspirasjonsteorier

– Altaposten-redaktøren bruker utskjelling for å kompensere for manglende saklighet.

Mortensen og Johansen begir seg ut på nye runder med nedsnakking av VargsundXpressen og virker nesten litt oppglødd over det de mener er lave tall og kostnader per passasjer. Bedre «utkastere» er det vanskelig å få. Hvis Alta lufthavn også har en dupp i trafikken, blir det nesten euforiske tilstander og et bevis på at vi trenger en tredje storflyplass i Vest-Finnmark. Da er samfunnsregnskapet og det store bildet helt uinteressant. Omsorgen for småstedene dreier seg kun om de som befinner seg på rett side av kommunegrensen.

Det er helt ok å mene at sjøveis kommunikasjon er en dårlig ide og at Boreal bør oppettholde sin kommersielle bussrute. Det kan tenkes at det finnes en slags fornuft i at flere hundre bilister kjører på rekke og rad over Sennalandet istedet for å bruke båt, men her er det brukerne og markedet som bestemmer. Meningen med prøveperioden er å kartlegge om det er behov for to rotasjoner i et tilbud som skal gavne alle parter. Hammerfest kommune og helseforetaket har rygg til å bære en kostnad på eksempelvis 50.000 kroner for å sjekke om ekspressen fungerer for reisende og pasienter. Svaret bør være interessant for alle, kanskje også for de som heier på havari for hele tilbudet. Billettprisene er så lave at det bør være en fin sak for Pasientreiser, men Tom Mortensen har helt rett i at de har best oversikt på eget kammers.


– Sørgelig passivitet fra fylkespolitikerne i hurtigbåtsaken

– Den manglende «forståelsen» og «klokskapen» fra Alta-politikernes side er uttrykk for en kynisk holdning.

Tettere kontakt mellom de to største byene er fornuftig og nødvendig, ikke minst når det gjelder næringsutvikling og helsetilbud. Mortensen har nok rett i at få vil pendle daglig i et felles bo- og arbeidsmarked, men det må være en fordel å ha gode kommunikasjoner for ukependlere, for eksempel elever, studenter og arbeidstakere for en hel rekke bransjer, for eksempel innenfor petroleum, bygg og anlegg og offentlig virksomhet. I tillegg har jeg som pasient opplevd at hurtigbåt fungerer godt, men frekvesen og rutene må selvfølgelig være tilpasset behovene. Andre ganger kan det være hensiktsmessig med buss eller bil. Ingen har foreslått å klappe igjen bommen.

Det finnes helt klart en smerteterskel for hva samfunnet skal betale per passasjer. Derfor er det viktig med innkjøring i en prøveperiode, men en ekstra rotasjon er neppe den største byrden. I tillegg er det lov å debattere om det finnes en terskel for hva det offentlige skal betale for at hyttefolk skal komme seg frem og tilbake, enten det er med hurtigbåt til Sørøya eller ferge til Korsfjord. Akkurat når det gjelder hurtigbåt mellom de to største byene burde det normalt være en god ide, men her mangler både markedsføring, godvilje og entusiasme. I tillegg er det behov for smidig transport videre til selve destinasjonen.  

Tom Mortensen har i sitt innlegg også en særskilt interesse for mitt reisemønster. Jeg har dessverre bare reist en gang til Hammerfest siden 1. januar, for en liten sjekk på sykehuset. VargsundXpressen hadde vært et ypperlig alternativ, men akkurat  denne dagen måtte jeg også tappe gyldne bloddråper på Nordlys legesenter på formiddagen, i tillegg til at jeg hadde fotooppdrag på Riksvei 94. Veiarbeidet gjorde at turen ble en prøvelse. Spesialisten måtte vente en god halvtime i forhold til «normert» tid, men servicen, velviljen og humøret på sykehuset gjorde at jeg sendte en takkemail. Tro det eller ei...

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør, Altaposten