– Et åpenbart forsøk på å tåkelegge

Bjørkmann, Alta Høyre og luftambulansen.

  Foto: Avinor

Meninger

Alta Høyres Alex Bjørkmann begynner etter hvert å bli en erfaren politiker. Ett av triksene han tydeligvis har lært seg er det gode, gamle retoriske knepet med å tillegge politiske motstandere meninger de ikke har og uttalelser de ikke har kommet med, for så å argumentere mot dette.

Mitt siste innlegg om luftambulansen har åpenbart falt ham og lokallaget hans tungt for brystet. «Mulig Leinan ikke har fulgt med i hele timen», skriver han i sitt svarinnlegg, og viser til møtet i Alta kommunestyre 24. mai, der samtlige av deres representanter stemte sammen med de andre partiene i en felles uttalelse om luftambulansen. Flott gjort av Alta Høyre – men dette er jeg da fullstendig klar over, og har da heller aldri hevdet noe annet. Det min kritikk gikk ut på var derimot deres åpenbare forsøk på å tåkelegge og «snakke bort» det pinlige faktum at en av deres egne representanter på fylkestinget stemte sammen med Finnmark Høyres leder Jo Inge Hesjevik og en til i gruppa, MOT den tilsvarende uttalelsen i Alta kommunestyre – altså stikk i strid med Alta Høyres uttalte holdning i denne saken.

Bjørkmann virker også småfornærmet fordi jeg angivelig mener at Alta Høyre gjør knefall for helseministeren: «Jeg kan garantere at Høie og Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen er veldig klar over hva Alta Høyre mener i denne saken», skriver han. Det tror jeg ham på, og jeg har da heller ikke her antydet noe annet. Det jeg derimot har uttalt ved flere anledninger er at den samme Bakke-Jensen – som oftest ivrig assistert av en logrende fylkesleder Hesjevik – både i denne og mange andre saker av stor viktighet for Finnmark, nærmest uten unntak har løpt moderpartiet og regjeringens ærend fremfor å stå opp og forsvare sitt eget hjemfylke og interessene til befolkningen her. Alternativet deres har vært å holde lydig kjeft. Det tror jeg de fleste som leser aviser har fått med seg. For Høyres del tror jeg de ville være tjent med å fremme andre og bedre kandidater til valget neste år. Hvis de finnes, da…

Etter hvert har man jo lært seg at minst like viktig som å lytte til hva politikerne sier, er det å merke seg hva de ikke sier. I denne saken var det ganske så tydelig hva Alta Høyre ikke ønsket å snakke om etter det nevnte fylkestingsmøtet. Jeg er selvsagt enig med Bjørkmann i at det at man er uenig i sak faktisk er helt greit, og deler så absolutt hans ønske om et ryddig debattnivå. Men det innebærer også at hele sannheten må frem. Ikke bare deler av den.

Magnar Leinan