– Arrogansen vi ble møtt med ble for mye

Leserinnlegg: – Dårlig politisk arbeid fra Alta Ap er skyld i tilstanden Alta kommune er kommet i.

Geir A. Iversen, leder i Finnmark Sp, lurer på hvorfor SV ikke støttet Sp i skolesaken.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Dårlig politisk arbeid fra Alta Ap er skyld i tilstanden Alta kommune er kommet i. Valgresultatet i Alta førte til at Alta Sp kom i en vippeposisjon. Alta Sp søkte da kontakt mot Alta Ap og fikk først til et valgteknisk samarbeid som var tuftet på de lange tradisjoner som Ap, Sp og SV har på å samarbeide. Da en så skulle diskutere politikk, konstanterte Sp fort at en ikke ville bli enige med samarbeidsgruppa.

Den viktige saken var grendeskoler. Alta Senterparti hadde i valgkampen frontet at en ikke ville legge ned grendekolene. Enkelt kunne en valgt å bli enige om dette ufravikelige kravet fra Sp, men det gikk ikke. Det var vel SV som sto hardest på at en bare kunne kjøre over Sp i skolesaken når saken kom til kommunestyret? Hva var dette for noe? Jeg trodde SV var et skoleparti? Som ville jobbe for nærskoleprinsippet? Er det slik en innbyr til samarbeid?

Alta Sp ble derfor så kraftig provosert over dette at de da brøt og saken ble tatt til styret i Alta Sp som valgte å bryte avtalen. Ofte når avtaler skal gjøres så er det de store som må vise klokskap og som må gi. Den arrogansen som Sp ble møtt med på forhandlingsmøtet ble for mye og en mistet flertallet. Otto E. Aas og Tommy Berg, hvorfor kunne dere ikke støtte Sp i skolesaken?

Geir A. Iversen

Leder Finnmark Sp