Gjør ingenting med Aronnesveien enda

Bente Haug (Ap) vil innføre strakstiltak på Aronnesveien. Det var ikke resten av hovedutvalget enige i.

BEKYMRET: Mikal Johnsen, leder i velforeningen på Aronsletta, tok i mai opp det han mente var svært trafikkfarlige forhold langs Aronnesveien.  Foto: Ane Bjarke

SKUFFET: Aps Bente Haug, som er skuffet over det hun mener er manglende handlekraft i hovedutvalget for drift, næring og miljø. 

nyheter

Under tirsdagens hovedutvalgsmøte for næring, drift og miljø ble saken om økt trafikksikkerhet på Aronnesveien behandlet.

Vil ha strakstiltak

– I og med at det er viktig å få på plass tiltak, som ikke krever omfattende prosjektering, raskt, foreslo jeg at fartsreduserende tiltak på deler av strekningen ble framhevet som et strakstiltak. Dette stemte hovedutvalgets medlemmer fra Høyre, Kystpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet i mot, forteller Aps Bente Haug, som er skuffet over det hun mener er manglende handlekraft.

– Å redusere farten er et tiltak som veieier Finnmark fylkeskommune sammen med Statens Vegvesen raskt kunne gjennomført. Det kreves kun tre ukers høringsfrist og dermed kunne farten vært redusert på de mest utsatte strekningene før skolestart til høsten. Andre tiltak, som opphøyde gangfelt, vil ta lengre tid å få gjennomført og derfor ville redusert fart vært et viktig tiltak fram til en får på plass andre tiltak, mener Haug.

– Meget skuffende

– Så vidt jeg oppfattet flertallet, var de bekymret for å framheve redusert fart som et tiltak fordi det kunne bli en sovepute med tanke på å få gjennomført de andre tiltakene. Da lurer jeg på om hovedutvalgets representanter fra fra nevnte partier har lite tro på egen gjennomføringskraft – så lite handlekraft i en så viktig sak er meget skuffende, fortsetter Haug.

Kystpartiets Rut Olsen mener det er for enkelt å kun redusere farta.

– Resten av hovedutvalget var ikke enig i Haugs forslag om lavere fartsgrense. Vi mener det blir for enkelt, at redusert fart fort kan bli en sovepute og hindre at større forebyggende tiltak blir iverksatt, sier Olsen.

– Ikke uvilje

Olsen har engasjert seg i arbeidet med økt trafikksikkerhet langs Aronnesveien og sier det er et kjempeengasjement rundt veien.

– Alle representantene var veldig fornøyd med at saken kom opp i går. Det dreier seg ikke om uvilje til redusert fart, men vi ønsker at Aronnesveien skal sees på i en større helhet. Vi kan ikke sette ned farta kun for å få slutt på maset, mener Olsen.

Beboerne i området har pekt på redusert fart, fotoboks, fartshumper og opphøyde gangfelt som tiltak mot det de i dag mener er en farlig vei. De har også bedt om at det vurderes et fysisk skille mellom vei og fortau, ettersom fortauet i dag kun ligger noen få centimeter høyere enn veibanen.


Skal telle biler

Hovedutvalget vil ta tak i Aronnesveien.– Vi har ikke gjort nok!

Aronnesveien er fylkeskommunal, men nå tar kommunen grep.