– Støtt over å bli prakket på at man bor i Sameland

Rut Olsen (Kp) opplever at betegnelsen «Sapmi» brukes bevisst for å gi mer legitimitet til Sametinget.

IKKE I SAMELAND: Rut Olsen mener det blir helt feil når det fremstilles som om hele Finnmark er Sameland. – Dette gjøres bevisst for å gi mer legitimitet til Sametinget, mener Kp-dronningen. (Foto: Merete Arnesen)  Foto: Merete Arnesen

Føler du at du bor i Sameland?
Du må velge et alternativ

TIL OL: Det var en gratulasjon til Finn Hågen Krogh, og glede over at Sapmi ble representert i OL, som trigget utspillet fra Rut Olsen.  Foto: Arkiv

VIL HA SAMISK ARENA: Sametingspolitiker Inger Elin Utsi mener man bør se mulighetene med et samarbeid med Sametinget, og drar frem kulturhus, fotballarena, og skiarena som prosjekter i Alta som kan få støtte fra Sametinget.  Foto: Rita Heitmann

nyheter

Lokalpolitiker og hovedutvalgsleder i Alta kommune, Rut Olsen tok bladet fra munnen på sin Facebook-profil, og tok et oppgjør med at Sapmi brukes som betegnelse om nordområdene, i forbindelse med at sametingspolitiker Inger Elin Utsi gratulerte TIL-løper Finn Hågen Krogh med OL-plass og uttrykte glede over at Sapmi blir representert i OL.

– Skal man følge Wikipedia på dette, så går jo Sapmi ned til Hedmark. Folk i Oslo er så dumme, at når man sier til dem at alt her oppe bare er samisk, og samisk kultur, så tror de på det. Det gir igjen mer makt og legitimitet til Sametinget, og det ønsker ikke størstedelen av Finnmarks befolkning, sier Kp-dronningen til Altaposten.

Hun mener dette er en debatt man må tørre å ta.

– Man må kunne snakke om dette uten at man skal bli kalt brun og rasistisk. Når man føler ting blir feil, må det være lov å si ifra, fastholder politikeren.

Føler seg støtt

Hovedutvalgslederen føler seg støtt over å bli prakket på at hun bor i Sameland, og tror mange med henne føler det på samme måte.

– Folk opplever ikke at vi bor i Sameland. Det er som om jeg kaller Breverud i Bossekop for Ruts land, gjør jeg det lenge nok blir det en sannhet, men det er ikke sikkert naboene synes noe om det. Jeg spør hvilken dokumentasjon de har på grensesetting for «Sapmi», men ingen klarer å legge frem noe, fastholder Olsen.

Hun føler det hele er et forsøk på helt bevisst å spre desinformasjon.

– De er jo så grønne nede i Oslo, at når det spres slike signaler, så tar de det til seg. Jeg tror de fleste av oss er enige om at Karasjok og Kautokeino er det greit å kalle for Sameland eller Sapmi, men størstedelen av Finnmark vil ha seg frabedt dette. Mange finnmarkinger ønsker ikke dette stempelet. Jeg spør meg hva intensjonen er med denne desinformasjonen, uttaler Kp-politikeren.

Kritisk til samarbeidsavtale

Denne uka skal en planlagt samarbeidsavtale mellom Sametinget og Alta kommune behandles politisk.

– Jeg ser på avtalen med skepsis. Vi har ikke partibehandlet dette enda, men jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha en slik avtale. Det er viktig å støtte samisk språk, men det gjør vi jo allerede, jeg klarer ikke å se at det er bruk for en stor og omfattende avtale, sier Olsen.

Hun mener det hadde vært tilstrekkelig om Sametinget hadde gått inn og hjulpet kommunen med dekning av utgifter til samisk språk.

– Med denne avtalen er det fare for at kommunen pådrar seg store ekstrakostnader på ting som er Sametingets hovedoppgaver. Det er jo det de burde sysle med, og ikke mye annet de driver på med, sier Olsen.

– Jeg kan ikke si noe om Ruts følelse, men nå er det nå en gang slik at Finnmark er en del av Sapmi, det kan ikke jeg gjøre noe med. Det er fakta. Så bør man heller glede seg over at samiske idrettsutøvere gjør det bra, og ikke bli støtt over noe som andre er stolt av, sier Utsi til Altaposten.

Hun synes det er trist at det blir en sak av en ung idrettsutvøvers prestasjoner.

– Jeg håper ikke dette ødelegger motivasjonen hans frem mot OL. Jeg synes hun kunne valgt en annen sak å slå politisk mynt på. Finn Hågen Krogh har fått og tatt imot stipend fra Sametinget, og har også gitt utrykk over at han er stolt av sin samiske bakgrunn, forklarer sametingspolitikeren.

– Håper ikke det ødelegger

– Olsen mener at man bevisst bruker betegnelsen «Sapmi» feil for å gi legitimitet til Sametinget, hvordan ser du på det?

– Det er en kjennsgjerning at noen ikke ønsker makt og innflytelse til Sametinget, men vi samer må få si hvordan vi vil ha undervisning og hvordan våre eldre skal behandles. Vi må få ha en røst i samfunnsdebatten. Samtidig er det ikke uventet at vi blir møtt med slik retorikk. Vi er vant til å måtte forsvare oss, men det er trist at man bruker anledningen når en same lykkes, og jeg håper ikke dette ødelegger for Krogh. Han fortjener ikke å bli dratt inn i dette av Rut, sier Utsi.

Hun er forberedt på debatt om samarbeidsavtalen med kommunen.

– Det var det samme i Tromsø. Jeg synes det er viktig at kommunen og Sametinget har positiv dialog, og ser på flere områder hvor dette vil være positivt for Alta-samfunnet. For eksempel kan man kanskje få til et felles kulturhus, eller en samisk hovedarena for ski oppe i Kaiskuru. Det har også vært diskutert samisk fotballarena i Kautokeino, men kanskje er det mer naturlig at denne legges til Alta, og at man kan få til noe sammen der. Her handler det om å se mulighetene for å bygge opp samfunnet, sier Utsi.

Utsi mener også turisme og undervisning er områder hvor det er mulig å få til et godt samarbeid, med støtte fra Sametinget.

– Porsanger vil gjerne bli inngang for turisme i Finnmark, her bør også Alta komme på banen, sier sametingspolitikeren.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter