Får ikke svar rundt trafikkfarlig skolevei

Oda (8) ble påkjørt på vei til skolen. Flere Aronnes-foreldre ber om tiltak, men blir ikke hørt.

KUN FORSLÅTT: Det gikk heldigvis bra da åtte år gamle Oda ble påkjørt på vei til skolen.  Foto: Ane Bjarke

UTRYGG SKOLEVEI: Foreldre på Aronnes frykter for sikkerheten til barna.  Foto: Ane Bjarke

nyheter

Altaposten har tidligere skrevet om Aronnesveien, hvor foreldre mener trafikksikkerheten er dårlig. De har etterlyst bedre fortau, flere og opphøyde gangfelt, og lavere fartsgrense. I fjor ble det etablert ett nytt gangfelt ved Aronskogen og en fotoboks ble satt opp på sletta i nærheten av innkjøringen til Elvestrand.


– Dette er for dårlig

Et nytt gangfelt er snart på plass på Aronnes. Ketil Nystrøm i Trygg trafikk mener det bare gjør vondt verre.

På vei til skolen

– Det er bra at noe har blitt gjort, men det er langt fra nok, mener Irene Wirkola.

Hun har flere barn, som alle må krysse Aronnesveien for å komme til skolen. For noen uker siden gikk det galt.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen jeg fikk da jeg fikk en telefon om at Oda var påkjørt, sier Wirkola.

Åtteåringen var på vei til skolen og ble påkjørt i krysset som fører inn til Alta idrettspark.

– En bil skulle svinge av Aronnesveien og inn på Holstsletta. Bilen traff Oda idet hun krysset Holstsletta, forteller Wirkola.

– Oda gikk tilfeldigvis sammen med en voksen, en lærer, men likevel skjedde det altså, legger hun til.

Med hjertet i halsen

Heldigvis gikk det bra, Oda slapp unna med en forslått kropp.

– Det var min verste frykt som ble virkelighet. Jeg sitter med hjertet i halsen hver eneste dag, både når de skal til og fra skolen. For veien er så uoversiktlig. Man har vikeplikt for utallige sideveier, det er mange kryss, mange gangfelt og mange barn. I tillegg kjører mange langt fortere enn fartsgrensa på 50 kilometer i timen, mener Wirkola.

Hun får støtte av Anne Synnøve Birkely og Thomas Pettersen Hammari, som også har barn som hver dag må krysse Aronnesveien for å komme seg på skolen eller besøke klassekamerater.

– Trafikken langs Aronnesveien har økt voldsomt de siste årene. Spesielt rundt klokken åtte på morgenen og rundt klokken 16 på ettermiddagen er det voldsomt med biler her. Vi prøver å sende barna på skolen i god tid før klokken åtte, for vi vet hvor uoversiktlig det er her og hvor travelt mange har det når de skal på jobb, sier Birkely, som selv har hatt ubehagelige opplevelser langs veien.

– To ganger har jeg vært nær ved å bli påkjørt i gangfeltet. Fartsgrensa er 50, men jeg synes det er galskap å kjøre i 50 så lenge veien er så uoversiktlig, sier Birkely.

– Stadig sammenstøt

Om man kjører langs Aronnesveien har man vikeplikt for en rekke sideveier og Thomas Pettersen Hammari forteller at enkelte plasser er mer utsatt enn andre.

– I krysset ved Knut Kvens vei skjer det sammenstøt mellom biler støtt og stadig, sier han.

Nå lurer foreldrene på hva som må til før de blir hørt.

– Heldigvis gikk det bra med Oda, men det kunne gått mye verre. Vi har ingen, hverken barn eller voksne, å miste. Noe må gjøres, sier de.


Seigpining

– Vi har tatt kontakt gang på gang, men fylkeskommunen gjør ingenting, sier Rut Olsen.

– Alta kommune sender henvendelser på henvendelser til Finnmark fylkeskommune, uten at ting skjer. Jeg synes de seigpiner foreldrene på Aronnes, som går i stadig frykt for barna sine. Fylkeskommunen er veieier, og som politiker i Alta føler jeg meg helt handlingslammet, sier Olsen, hovedutvalgsleder for næring, drift og miljø.


– Vi har ikke gjort nok!

Aronnesveien er fylkeskommunal, men nå tar kommunen grep.

Får ikke svar

Hun oppfordrer fylkeskommunen til å ta et møte med foreldrene på Aronnes.

– Vadsø føles nok veldig langt unna for foreldrene og de føler at de ikke blir hørt, sier Olsen.Det kan Siril Pettersen Hammari i FAU ved Aronnes skole skrive under på.

– I 2013 ble det sendt et brev med 12 punkter til fylkeskommunen. I januar i år hadde vi fortsatt ikke hørt noe, så da etterlyste vi svar. Da vi fortsatt ikke hadde hørt noe nå i begynnelsen av juni, sendte vi nok en etterlysning, men har fortsatt ikke hørt noe, sier Pettersen Hammari.


– De kunne like godt etablert den på Bæskades

Rister på hodet av Vegvesenets plassering av ny fotoboks.

– Null forebyggende effekt

Siden 2013 har det blitt gjort et par ting langs Aronnesveien, blant annet har det kommet en fotoboks i nærheten av krysset ved Elvestrand.

– Den har null forebyggende effekt der den står nå. Hva i alle dager tenkte de da de satte den der? spør Hammari Pettersen.

Hun mener opphøyde gangfelt er noe av det viktigste å få på plass, og peker også på det foreldrene mener er farlig fortau.

– Fortauet er kun noen få centimeter høyere enn veibanen. Det skal bare et lite øyeblikk med uoppmerksomhet til før en bilen havner oppå fortauet eller før et barn havner uti veibanen, sier hun.


Anbefaler ikke skille

Trygg Trafikk har tidligere sagt at de ikke anbefaler et fysisk skille mellom vei og fortau, ettersom det er så mange sideveier og private innkjøringer langs veien. De mener dette vil gjøre trafikkbildet enda mer uoversiktlig.

– Men man bør i alle fall lage en høyere kant mellom vei og fortau. To-tre centimeter holder ikke, slår Pettersen Hammari fast.

Altaposten var i kontakt med fylkesråd Remi Strand tirsdag kveld, men han var ikke oppdatert på hva som skjer i forhold til Aronnesveien. Han ville sjekke det opp med administrasjonen og komme tilbake med svar når det var gjort.