– Jeg synes debatten blir for sort/hvit og slik er jo sjelden livet

Sara Marie Guttormsen synes debatten om bioteknologiloven blir for unyansert.

Sara Marie Guttormsen mener informasjonen til foreldre som venter syke barn må bli langt bedre enn i dag.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

Guttormsen er kjent gjennom lokalmedia som mamma til multihandikappede Erle (5). Årsaken til at trebarnsmora har vært mye i media er fordi hun og samboeren har måttet kjempe en nær umenneskelig kamp mot det offentlige byråkratiet, for å gi datteren et så godt og verdig liv som mulig.