– Nå må noen snakke så tydelig at myndighetene ikke tør stenge løypene

Finnmarks svar på Trump tror det er nødvendig med klart språk til miljøbyråkratene .

Den turglade fjellmannen Pål Mannsverk trives på fjellet, og har lagt Frp og politikk så langt inn på hylla at det ikke vil bli hentet fram igjen. Mannsverk tror Frp har forspilt sine sjanser til å bli toneangivende i norsk politikk, men tror at Donald Trump fortsatt har et godt grep om velgerne i USA. 

nyheter

Pål Mannsverk, tidligere fylkesleder i Frp, har fått en rekke henvendelser etter at han stod fram med et ønske om en Trump-lignende motstemme til byråkrater og politikere som ikke er opptatt av finnmarkingenes ve og vel, men kun egen makt og posisjoner.

– Overraskende mange har tatt kontakt. Veldig mange med et ønske om å få meg til å målbære deres irritasjon over det faktum at det er mulig å stenge scooterløyper i Finnmark, med begrunnelse i at våren er kommet, eller at det er rein i Finnmark. For jeg har med selvsyn sett at det er ikke er rein i nærheten av mange av løypene som nå er stengt. Det gjelder også løypene i nærheten av Kunes der jeg holder til deler av året, sier Pål og legger til:

– Vi må selvsagt alle ha forståelse for at reindrifta ønsker å stenge løyper i området der det er rein, eller kan komme rein, men jeg tror mange med meg sitter igjen med samme mistanke; her er det noen som bruker reindrifta og beitekrisen for å stenge ned fjellet for scooterbrukerne.


Mens scooterløypene holdes åpne til 17. mai, får ikke RIL preparere skiløypene lenger: – Jeg ble trist og oppgitt

Fylkesmannen sier nei til å la idrettslaget preparere skiløyper på dugnad. Samtidig er det fullt frislipp for scooterkjøring.


Må si fra

Han bruker ord som ikke tåles i overskrifter i Altaposten for å beskrive den frustrasjonen mange nå går rundt med. Han tror ikke det nytter for vanlige folk å uttrykke seg i skrivebordsspråk om det skal bli en reell motreaksjon. Det vil bli avfeid av politikerne som synes det er mest behagelig å sitte å se på at mye av bolysten og fordelene ved å bo i Finnmark blir tatt vekk av scooterhatere i sentrale posisjoner.

– Nå må noen for he.... snakke så klart at myndighetene ikke tør stenge løypene. Etter mitt syn er det ren trakassering av finnmarkingene at vi stenges ute fra fjellet, turopplevelsene og fiskevannene på den tiden av året da snø og vinterforhold best kan nytes. Noen må ha mot til snakke rett fra levra i et språk som blir forstått. Folk er jo forbannet, og hva har politikerne tenkt å gjøre med det? Ingenting.?


Holder ti skuterløyper i Alta åpen til 17.mai.

De som ønsker det, kan i år feire nasjonaldagen på fjellet.


Må åpnes

Han godtar ikke at løyene stenges på autopilot. Han har registrert oppslaget onsdag om at det ikke er lov å kjøre snøscooter til hyttene i Bollo, noe som for de fleste betyr at hyttene ikke er tilgjengelig. Han vil ikke gjøre dette til noen Bollo-sak selv om mange av henvendelsene til han gjelder Bollo.

– Alle de som har tatt kontakt med meg har ikke sett en eneste rein her innenfor en avstand på mange mil. Jeg ser det som helt utenkelig at det vil være rein i nærheten av hyttene i Bollo og Detsika de neste to ukene,

Danner gruppe

Han vil verken bekrefte eller avkrefte at det jobbes med å danne en en gruppe, ikke et parti, som skal kjempe for finnmarksaker som har god klangbunn blant vanlige folk. Selv tror Mannsverk at det er behov for noen som kan ta i bruk utradisjonelle midler for å kommunisere budskapet ut, inklusivt et tøft og direkte språk.

– Det å kalle en spade for en spade, og en idiot for en idiot, er noen ganger nødvendig for å få oppmerksomhet og gjennomslag. Det er veldig ubehagelig å ha en slik rolle, men den er helt nødvendig. Se bare hva politikerne gjør når oljeselskapene kommer til Finnmark, først under lovnad om ilandføring og aktivitet, så laste ressursene våre om bord på skip og sende dem sørover. Vi må få politikere som sier at skal det være på den måten, ja, så da får oljen og ressursene være urørt. Hvem sa fra når politikerne tvang fram sammenslåing av Troms og Finnmark, hvem tør si fra når folk i Oslo med gangavstand til sykehus sier at nær halve befolkningen i Finnmark må være fornøyd med å ha sykehuset 15 til 28 mil unna? Vi har ikke politikere i Finnmark i dag som tør si fra på en måte som blir hørt, konkluderer den tidligere lederen i Finnmark Frp.

Vanskelig tid

Jon-Håvar Haukland i Alta kommunes miljøavdeling mener ingen bør være altfor overrasket over at løypene ikke ble forlenget i år. I en annen sak om løypestenging ber han om forståelse på vegne av reindrifta.


– Det er full vinter i Bollo og jeg hadde forventet at løypene kunne være åpne

Stusser over stengte løyper, men reindrifta ber om forståelse.


– Reindrifta er i en krise og vi søker selvfølgelig ikke Fylkesmannen om å forlenge åpning av løyper hvor det er utfordringer for reindrifta. Deres interesser er særskilt ivaretatt gjennom lovgivninga og i vårperioden er det en prioritet å ivareta deres interesser, sier Haukland.

Haukland understreker at normalt sier reindrifta alltid ja til forlengelse når det er mulig.

– Reindrifta er meget fine å samarbeide med og de er alltid villige til å forlenge løypeåpning når det ikke går utover drifta deres. Ser man på lista over løyper som er forlenget i år, så skjønner man det. I stedet velger noen å henge seg opp i de få løypene som stenger. Reindrifta bruker å si ja til Bollo, men i år tar de altså ikke sjansen og det er forståelig, mener Haukland.

Han sier at på generelt grunnlag er våren en spesiell tid hvor naturen og dyrelivet trenger ro. Når scooterløyper kolliderer med dyrelivet må førstnevnte vike.

– Vi snakker ikke kun om reindrift. Det handler og om å ta hensyn til hekkende rovfugl, som blant annet jaktfalk, kongeørn og snøugle, samt fjellrev, minner kommunallederen om.