– Helt vanvittig hvis trailertrafikken skal øke mer

Regjeringens mål om å femdoble eksport av fisk innen 2050 får reineier Johan P. Eira til å reise bust.

Johan P. Eira fra Maze ser mørkt på det dersom antallet vogntog skal øke langs E45 i et område hvor han har reinflokken sin og hvor familien kjører flere ganger i uka.   Foto: Hanne Larsen

nyheter