Hyret inn advokathjelp for 923.500

Kun full seier i lagmannsretten kan berge fylkeskommunen fra gigantregning.

Fylkesrådmann Øystein Ruud.  Foto: Bjarne Riesto

nyheter

Fylkeskommunen har forsøkt å avskjedige Bjørnar Bruer ved Elevheimen/Alta videregående skole, men tapte på alle punkter da saken ble behandlet i Alta tingrett.

Samlet mener tingretten fylkeskommunen må ut med 1,71 millioner kroner, i form av oppreisning, erstatning for tapt arbeidsinntekt og salær til Bruers advokat.

Dommen var enstemmig, likevel har fylkesutvalget mot et stort mindretall vedtatt å anke dommen.

Advokatregning

Fylkesrådmann Øystein Ruud har involvert seg langt sterkere enn det som er normalt for rådmenn når kommune eller fylkeskommune er part i en rettssak.

– Jeg har vært saksansvarlig advokat i saken. Fylkeskommunens advokatfullmektig har ført saken med bistand fra rettslig medhjelper fra Kluge advokatfirma AS, og KS Advokatene, bekrefter Ruud overfor Altaposten.

Fylkesordfører Runar Sjåstad vedgår at dette ikke er normalt.

– Men det er heller ikke normalt å være i den heldige situasjonen som Finnmark fylkeskommune er i. Vi har en rådmann som er utdannet jurist, har praktisert som advokat og med det har en helt spesiell kompetanse, påpeker fylkesordføreren.

Ruud har imidlertid søkt bistand hos det sørnorske advokatfirmaet under rettsprosessen mot Bjørnar Bruer. Fylkeskommunen har en rammeavtale med ALT advokatfirma som ble fusjonert med Kluge advokatfirma 1. januar 2016. Ifølge fylkesrådmannen har dette ifølge sakskostnadsoppgavene som ble levert tingretten kostet 923.500 kroner. I tillegg kom utgifter til faktisk utdrag og øvrige utgifter på 231.686 kr.

Samlet koster Bruer-saken fylkeskommunen dermed nesten 2,87 millioner kroner.

Ved et tap i lagmannsretten passerer summen tre millioner kroner. Trolig langt mer.

Finnmarkshallen

Dette er ikke første gang fylkeskommunens pengebruk til ekstern advokathjelp har vært belyst.

Ved utbyggingen av Finnmarkshallen startet administrasjonen i fylkeskommunen på eget initiativ en prosess knyttet opp til EUs regelverk og kontrollorganet ESA. Både fra Alta kommunes side, Finnmarkshallen og andre Altaposten var i kontakt med var prosessen allerede i utgangspunktet sett på som spesiell.

Det viste seg at utbyggingen var uproblematisk i forhold til regelverket. For advokatfirmaet som bisto fylkeskommunen ble imidlertid operasjonen gunstig; de skrev ut en regning på nærmere én million kroner.

Dette advokatfirmaet er det samme som har bistått fylkeskommunen i Bruer-saken.

– Er ikke habil

Venstres Trine Noodt reagerer på Altapostens opplysninger, og millionene som er brukt på advokatbistand både i Bruer-saken og Finnmarkshallsaken.

– Vi må ha en kritisk blikk på kostnadene, og her må politikerne få full orientering. Jeg har hele tiden vært skeptisk til habiliteten til fylkesrådmannen i forhold til den rolle han har hatt i rettssaken, og det er helt naturlig at fylkesordføreren får gjort en habilitetsvurdering som legges fram for politisk nivå, klargjør Noodt.

Fylkesordfører Runar Sjåstad sier at hans vurdering er at fylkesrådmannen ikke har vært inhabil i forhold til å innstille, og begrunner det med at fylkesrådmannen har det øverste personalansvar og satt til å både ta opp og avslutte personalsaker.

– Bør stoppes

Noodt er i likhet med en rekke andre opposisjonspolitikere kritisk til anke.

– Som politiker skal vi ikke gå inn i enkeltstående personalsaker, men vi har et formelt ansvar å vurdere om hvor langt i rettssystemet vi skal bringe sakene. I denne saken har vi en enstemmig dom, som jeg vil betegne som knusende for fylkeskommunen, som et objektivt grunnlag for våre vurderinger. Derfor burde vi ha stoppet ved tingrettens dom, sier fylkesutvalgsmedlem Trine Noodt (V).