Fjerner syv lærere neste år

Vil heller si opp lærere enn å øke eiendomsskatten.

ALENE: Dette bildet er tatt på Alta ungdomsskole for to år tilbake i en klasse på 34 elever og lærer. Nå kan det bli enda færre lærere i Alta-skolen etter at rådmannen foreslår å kutte syv lærere i 2016 og ta ytterligere stillinger i årene fram mot 2020.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Gruppeleder for Ap og «finansminister» for den rød-gul-grønne siden, Ole Steinar Østlyngen, slår fast at det ikke er aktuelt å øke eindomsskatten. Det er et løfte overfor velgerne som Ap allerede har avklart ikke vil bli brutt.

– Hva jeg personlig mener om behovet for økt eiendomsskatt er en helt annen sak, men jeg kan med stor sikkerhet si at det ikke blir aktuelt å øke eiendomsskatten. Den ligger fast fram til 2019, klargjør Østlyngen. Samtidig er han langt mindre klar på om ordførerblokken kan godta kutt på 6,3 årsverk lærerstillinger.

– Vi må se budsjettet som en helhet og vurdere kutt og innstramninger i et totalbilde. Det er for tidlig å si hva sluttresultatet blir, er det eneste «finansministeren» vil si i dag om lærerkuttet.

Bryter valgløfte

Han og den rød-gul-grønne flertallskonstellasjonen har imidlertid en stor utfordring. Partiene, inkludert Østlyngens Ap, har lovet velgerne at de skal opprettholde lærertettheten og gjerne øke den. I rådmannens budsjettforslag skal det kuttes 6,3 stillinger. De to siste årene har budsjettprosessen endt med kutt i lærertettheten. Det gjør lederen for Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, skremt.

HOLD LØFTENE: Utdanningsforbundet og Anette Berger regner med at politikerne vil holde løftene om å øke lærertettheten i Alta-skolen.   Foto: Jarle Mjøen

– Rådmannen har ansvar for å presentere et budsjett som går i balanse, men nå er det opp til politikerne å gjøre prioriteringer – og det forventer jeg at de gjør, klargjør Berger og legger til:

– Alle partiene har i valgkampen enten sagt at de ønsker økt lærertetthet og eller en styrking av lærertetthet på barnetrinnet. Da kan man ikke gå inn for en ytterligere reduksjon i lærerstillinger. Elevene i Alta kommune har ikke lenger et likeverdig opplæringstilbud. Stadige kutt i lærerstillinger rammer elevene i sentral Alta hvor muligheten for tilrettelegging og oppfølging av hver enkelt elev blir dårligere og dårligere. Dette må politikerne begynne å ta inn over seg.

– Må bruke tid

Leder i Alta SV, Tommy Berg, bekrefter at partiet han leder har lovet å styrke skolen gjennom økt lærertetthet. Han sier at partiet går inn i budsjettdrøftingene med en sterk bevissthet rundt satsingen på lærere i Alta-skolen.

KAMP MOT LÆRERKUTT: SVs Tommy Berg sier at partiet vil stå på for å unngå kutt i lærerstillinger, og håper å få flertall for å øke eiendomsskatten for verker og bruk for å skaffe inntekter.  Foto: Arkivfoto

– Budsjettforslaget til rådmannen er ferskt, og vi vil gjerne bruke litt tid sammen med våre samarbeidspartnere for å få full oversikt. For SV vil det være et nederlag dersom Alta kommune på nytt svekker lærertettheten. Vår oppfatning er at vi må sikre nok lærerressurser til at alle elevene kan bli sett og få hjelp, påpeker Berg.

I valgkampen var SV klar på at de ville øke eiendomsskatten for å kunne oppfylle valgløftet om økt lærertetthet. Et kutt på 6,3 årsverk vil bety en innsparing på nærmere fire millioner kroner årlig. Økes skattesatsen på eiendomsskatten for verker, bruk og næringseiendommer fra 5,5 til 7,0 promille vil det alene gi nesten ni millioner kroner i økte inntekter.

– Utgangspunktet til oss i SV er helt klart, vi har hele tiden sagt at vi ikke kan skjerme store nasjonale aktører – blant annet Alta Kraftverk og Statnett som vil bidra med det alt vesentlige som kommer inn av økte inntekter. En god skole er svært viktig for SV. Vi har ikke flertall alene, og i samarbeidsblokken er det skepsis mot økt eiendomsskatt. Det er vi inneforstått med, og dersom det finnes gode alternativer skal vi se på de med åpne øyne.

Skjulte kutt

En nøyere gjennomgang av budsjettet viser at kuttene i lærerstillinger er langt tøffere enn det som framkommer ved første øyekast. I kommentarerene sier rådmannen at det skal kuttes 6,3 årsverk i 2016. Realiteten er at kuttet er på over syv årsverk. I tillegg vil antall lærerårsverk  allerede i 2017 bli tatt ytterligere ned som følge av elevtallsnedgang og på det meste tilsvare kutt på 3,4 millioner kroner, tilsvarende nesten seks årsverk.

Samtidig ligger det en udetonert bombe for de som jobber i Alta-skolen. Det er lagt inn en generelt kutt på fem millioner kroner fra 2017.

– For å komme i balanse med i utover i økonomiplanperioden så vi under arbeidet med budsjettet at det er behov for et ytterligere omstilling. Vi har derfor lagt inn en post på stillingskutt tilsvarende fem millioner kroner på oppvekst og kultur, og det samme på helse. Det kan være lærerstillinger, men det er helt åpent hvor dette skal hentes inn. Det er heller ikke banket i stein at fordelingen mellom helse og oppvekst blir fem millioner på hver, sier leder i kommunens budsjettavdeling, Arne Dahler.

  • Rådmann Bjørn-Atle Hansen har i sitt budsjettframlegg synliggjort behovet for å øke eiendomsskatten og inntektspotensialet som ligger her. I dag tilfører eiendomsskatten Alta kommune 50 millioner kroner årlig. Boliger har i dag en skattesats på 2 promille. Ved å øke denne til 4 promille så vil dette gi Altkommune en økt eiendomsskatt på 18,4 mill.
  • Politisk er det imidlertid kun en økning i skattestatens for verker, bruk og næring som kan være aktuelt. De har i dag en skattesats på 5,5 promille. Ved å øke denne til 7 promille så vil dette gi Alta kommune en økt eiendomsskatt på 8,5 mill.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter