– Ikke godt å si hvor vi eventuelt skulle dratt

foto