Alta-duo slipper festlåt: – Den er så rølp at vi ler oss i hjel