– Å spille trompet med helium i lungene kan bli interessant