Krigsseiler-forfatter på turne. – En sterk skildring av den brutale virkeligheten